Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Speciální číslo Biografu Vizuální antropologie
22.6-31.8.2020, Monotematické číslo časopisu Biograf zaměřené na vizuální antropologii. Editory jsou Lívia Šavelková a Michal Pavlásek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 31. 8. 2020. Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Pečování
Monotematické číslo časopisu Biograf na téma Pečování. Editory jsou Monika Bosá, Dana Hradcová a Michal Synek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 30.9. 2020 Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Zemřela Olga Šmídová Matoušová
Olga Šmídová Matoušová, členka redakční rady, bez které je Biograf stěží myslitelný, v pondělí 18. 9. náhle zemřela po akutní zdravotní příhodě. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2019/69

Geografie každodennosti jako prostor pro revizi vědeckého poznávání

Hana Porkertová

Geography of everydayness as a space for rethinking scientific knowledge

The edited monography Geografie „okrajem“: Každodenní časoprostorové zkušenosti (Geography by ‘the Edge’: Everyday Spatiotemporal Experiences) is a collection of 11 articles analyzing hetero-geneous spatiotemporal experience. The authors, who are based not only in geography, but also in sociology and anthropology, are interested primarily in mundane everyday ex-perience that is not easily captured either by quantitative methods or by a map, which still dominates the Czech human geography. The book offers two ways of dealing with “an edge”. Firstly, it shows that an experience that seems marginal at the first sight concerns the majority as well, and thus challenges the duality of the core and the edge. Secondly, the book discusses situations when the edge stimulates geographical imagination, because dis-tinct objects of analysis bring along the need for different methodological, theoretical, and analytical approaches, questioning thus the underpinning of the Czech human geography based on the positivist, universalist and seemingly neutral notions of space and time.

Recenze:

OSMAN, R. / POSPÍŠILOVÁ, L., eds. (2019): Geografie „okrajem“: Každodenní časoprostorové zkušenosti. Praha: Karolinum. 422 stran. ISBN 978-80-246-4255-0

Témata Biografu:

Metodologie a epistemologie kvalitativního výzkumu; Objektivita a objektivace

Citujte jako:

PORKERTOVÁ, H. (2019): Geografie každodennosti jako prostor pro revizi vědeckého poznávání. Biograf, 69-70: 137-147. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1044 [naposledy navštíveno 06. 12. 2021]

[diskuze k textu] [plný text]