Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Speciální číslo Biografu Vizuální antropologie
22.6-31.8.2020, Monotematické číslo časopisu Biograf zaměřené na vizuální antropologii. Editory jsou Lívia Šavelková a Michal Pavlásek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 31. 8. 2020. Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Pečování
Monotematické číslo časopisu Biograf na téma Pečování. Editory jsou Monika Bosá, Dana Hradcová a Michal Synek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 30.9. 2020 Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Zemřela Olga Šmídová Matoušová
Olga Šmídová Matoušová, členka redakční rady, bez které je Biograf stěží myslitelný, v pondělí 18. 9. náhle zemřela po akutní zdravotní příhodě. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2018/67

Kdo má klíč od černé skříňky? : Ke zkoumání mysli v antropologii současné spirituality

Kateřina Horská; Jakub Novák

Who has a key to the black box? : Exploring mind in the anthropology of contemporary spirituality

This paper addresses two basic issues, the first being the problem of cooperation between anthropology and psychology, while the second pertains to the role of materialism in the inquiry into spiritual experiences, i.e. whether materialistic explanation of mental states and processes should become an integral part of anthropology. We consider an interdisciplinary approach to understanding religion indeed to be desirable; however, the specific nature of cooperation between anthropology and psychology remains an open question, especially in terms of the role anthropology should play therein. We also reject the notion that such cooperation must necessarily take the form of a materialistic explanation of mental processes and, by extension, of social reality – we point out that the exact nature and implications of materialism in relation to human mind are far from conclusively settled. We also address the question of whether the adoption of materialistic ontology is a necessary condition of the scientific approach and whether the scientific perspective forces us to shun the possibility that the emic concepts of the supernatural, “other reality”, or spiritual beings have their real counterparts in the outside world. We also discuss what makes contemporary occulture specific in this regard.

Klíčová slova:

Anthropology, materialism, mind, spirituality, neo-shamanism, psychology, spirits.

Navazuje na:

BUŽEKOVÁ, T. (2018): „Čierna skrinka“ antropologického výskumu: Niekoľko poznámok k bádaniu súčasnej spirituality. Biograf, 67-68: Dostupné na http://www.biograf.org/clanek.html?id=1030

Témata Biografu:

Religiozita, spiritualita, náboženské skupiny; Metodologie a epistemologie kvalitativního výzkumu; Antropologie a etnografie

Citujte jako:

HORSKÁ, K. / NOVÁK, J. (2018): Kdo má klíč od černé skříňky?: Ke zkoumání mysli v antropologii současné spirituality. Biograf, 67-68: 71-81. Dostupné na http://www.biograf.org/clanek.html?id=1041 [naposledy navštíveno 11. 05. 2021]

[diskuze k textu] [plný text]