Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřela Olga Šmídová Matoušová
Olga Šmídová Matoušová, členka redakční rady, bez které je Biograf stěží myslitelný, v pondělí 18. 9. náhle zemřela po akutní zdravotní příhodě. [podrobnosti]

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Biograf ve výuce - akce pro učitele
Zvýhodněná nabídka předplatného časopisu pro kvalitativní výzkum BIOGRAF pro učitele, kteří používají texty publikované v Biografu při výuce. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2018/67

O ambivalencii sveta bez písaných pravidiel: Vyjednávanie intímnosti a formálnosti pri nájomných domácich prácach a starostlivosti na Slovensku

Miroslav Tížik

On the ambivalency of the world without written rules: Negotiating intimacy and formal rules in paid domestic work and care in Slovakia

The text reviews the book by Zuzana Sekeráková Búriková Doing Cleaning and Providing Childcare: Paid Domestic Work in Slovakia, published in 2017 in MUNIPRESS, Brno. The book focuses on the demand for paid domestic workers in Slovakia and situates the employment of paid domestic workers (nannies, babysitters and cleaners) in Slovakia within the dominant conceptual frameworks used for interpreting paid domestic work.

Recenze:

SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ , Z. (2017): Panie k deťom a na upratovanie: Podoby platenej práce v domácnosti. Brno: Masarykova univerzita. 156 str. ISBN 9788021087620

Citujte jako:

TÍŽIK, M. (2018): O ambivalencii sveta bez písaných pravidiel: Vyjednávanie intímnosti a formálnosti pri nájomných domácich prácach a starostlivosti na Slovensku. Biograf, 67-68: . Dostupné na http://www.biograf.org/clanek.html?id=1039 [naposledy navštíveno 28. 05. 2020]

[diskuze k textu] [plný text]