Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Speciální číslo Biografu Vizuální antropologie
22.6-31.8.2020, Monotematické číslo časopisu Biograf zaměřené na vizuální antropologii. Editory jsou Lívia Šavelková a Michal Pavlásek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 31. 8. 2020. Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Pečování
Monotematické číslo časopisu Biograf na téma Pečování. Editory jsou Monika Bosá, Dana Hradcová a Michal Synek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 30.9. 2020 Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Zemřela Olga Šmídová Matoušová
Olga Šmídová Matoušová, členka redakční rady, bez které je Biograf stěží myslitelný, v pondělí 18. 9. náhle zemřela po akutní zdravotní příhodě. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2018/67

Komu patří krajina?

Ludmila Wladyniak

Whose landscape is this?

The review discusses the book “Zapamiętane w krajobrazie. Krajobraz kulturowy czesko-niemieckiego pogranicza w czasach przemian” by Karolina Ćwiek-Rogalska, a Polish ethnologist and bohemist, published in Poland last year. The book is an analysis of the borderland landscape of Western Bohemia (both in its material and non-material aspects). The review focuses on the parts of the book, that according to the reviewer, might be the most inspiring for the Czech audience – the layers of memory behind the landscape, Czech-Jewish-German perspective, the view from the outside (a Polish researcher), and how to deal with the loss that is an essential component of the Czech-German borderland landscape.

Recenze:

ĆWIEK-ROGALSKA, K. (2017): Zapamiętane w krajobrazie: Krajobraz czesko-niemieckiego pogranicza w czsach przemian. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. 215 stran. ISBN 978-83-7383-915-1

Témata Biografu:

Sociální historie a ústní svědectví; Média a komunikace

Citujte jako:

WLADYNIAK, L. (2018): Komu patří krajina? Biograf, 67-68: 101-106. Dostupné na http://www.biograf.org/clanek.html?id=1035 [naposledy navštíveno 11. 05. 2021]

[diskuze k textu] [plný text]