Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřela Olga Šmídová Matoušová
Olga Šmídová Matoušová, členka redakční rady, bez které je Biograf stěží myslitelný, v pondělí 18. 9. náhle zemřela po akutní zdravotní příhodě. [podrobnosti]

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Biograf ve výuce - akce pro učitele
Zvýhodněná nabídka předplatného časopisu pro kvalitativní výzkum BIOGRAF pro učitele, kteří používají texty publikované v Biografu při výuce. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2018/67

Komu patří krajina?

Ludmila Wladyniak

Whose landscape is this?

The review discusses the book “Zapamiętane w krajobrazie. Krajobraz kulturowy czesko-niemieckiego pogranicza w czasach przemian” by Karolina Ćwiek-Rogalska, a Polish ethnologist and bohemist, published in Poland last year. The book is an analysis of the borderland landscape of Western Bohemia (both in its material and non-material aspects). The review focuses on the parts of the book, that according to the reviewer, might be the most inspiring for the Czech audience – the layers of memory behind the landscape, Czech-Jewish-German perspective, the view from the outside (a Polish researcher), and how to deal with the loss that is an essential component of the Czech-German borderland landscape.

Recenze:

ĆWIEK-ROGALSKA, K. (2017): Zapamiętane w krajobrazie: Krajobraz czesko-niemieckiego pogranicza w czsach przemian. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. 215 stran. ISBN 978-83-7383-915-1

Témata Biografu:

Sociální historie a ústní svědectví; Média a komunikace

Citujte jako:

WLADYNIAK, L. (2018): Komu patří krajina? Biograf, 67-68: . Dostupné na http://www.biograf.org/clanek.html?id=1035 [naposledy navštíveno 27. 05. 2020]

[diskuze k textu] [plný text]