Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřela Olga Šmídová Matoušová
Olga Šmídová Matoušová, členka redakční rady, bez které je Biograf stěží myslitelný, v pondělí 18. 9. náhle zemřela po akutní zdravotní příhodě. [podrobnosti]

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Biograf ve výuce - akce pro učitele
Zvýhodněná nabídka předplatného časopisu pro kvalitativní výzkum BIOGRAF pro učitele, kteří používají texty publikované v Biografu při výuce. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2018/67

„Čierna skrinka“ antropologického výskumu: Niekoľko poznámok k bádaniu súčasnej spirituality

Tatiana Bužekova

„Black box“ of the anthropological research: Comments on the study of contemporary spirituality

The paper pays attention to the anthropological study of altered states of consciousness (ASC), in particular to the interpretative approach in anthropology. The author places the investigation of ASC in a broader context of the debates on rationality and objectivity of anthropological research that resulted in the emergence of the interpretative trend. These discussions were important in a general change of the anthropological investigation of supernatural beliefs, last but not least in terms of forming anthropologists’ attitudes towards the ontological status of the “other reality”. While in its extreme form the interpretative approach leads to acceptance of its existence and therefore to rejection of the scientific method, most of the mainstream studies imply a moderate stance: the anthropologists do not express a definite opinion on reality of supernatural beings and at the same time they still use the standard ethnographic method rooted in the materialist theoretical platform. The author points out that in the study of ASC such procedure leads to a logical fallacy: it means ambivalence toward the very nature of the research object and results in treating the human mind as a “black box”. If an anthropologist takes on the materialist approach, more detailed study of any state of consciousness should involve contemporary knowledge of the cognitive processes and therefore should refer to the psychological findings.

Navazuje na:

HORSKÁ, K. (2017): V šamanském stavu vědomí: Technika neo-šamanského cestování v kontextu okultury. Biograf, (65-66): 51-70

Témata Biografu:

Religiozita, spiritualita, náboženské skupiny; Metodologie a epistemologie kvalitativního výzkumu; Antropologie a etnografie

Citujte jako:

BUŽEKOVÁ, T. (2018): „Čierna skrinka“ antropologického výskumu: Niekoľko poznámok k bádaniu súčasnej spirituality. Biograf, 67-68: . Dostupné na http://www.biograf.org/clanek.html?id=1030 [naposledy navštíveno 28. 05. 2020]

[diskuze k textu] [plný text]