Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Speciální číslo Biografu Vizuální antropologie
22.6-31.8.2020, Monotematické číslo časopisu Biograf zaměřené na vizuální antropologii. Editory jsou Lívia Šavelková a Michal Pavlásek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 31. 8. 2020. Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Pečování
Monotematické číslo časopisu Biograf na téma Pečování. Editory jsou Monika Bosá, Dana Hradcová a Michal Synek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 30.9. 2020 Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Zemřela Olga Šmídová Matoušová
Olga Šmídová Matoušová, členka redakční rady, bez které je Biograf stěží myslitelný, v pondělí 18. 9. náhle zemřela po akutní zdravotní příhodě. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2018/67

Naučit se pohybovat v neurčitosti: Filmy Sensory Ethnography Lab a etika zírání

Tereza Bernátková

Learn to live in uncertainty: SEL documentaries and the ethics of staring

In last decade, the Experimental Laboratory at Harvard University, Sensory Ethnography Lab (SEL), became a phenomenon in both anthropology as well as in cinema. Their work resonate among international social science community, their films were awarded at prestigious film festivals and they are taken as an influential tendency of contemporary cinema. In this paper, SEL methods and films are approached as an intersection of social sciences and arts, anthropology and film. The text argues that SEL changes our usual patterns of perception and actualizes our experience with the world. Therefore, special attention is paid to the phenomena of presence and aspects of performativity of documentary practice instead of just observation and recording. Finally, SEL documentaries are approached as artworks that transform trivial encounters into a method and that shift the attention from singularities (artifacts, personas, sounds, practices) to a situation in its irreducible and dynamic complexity. The importance is founded in the way uncertainty is accepted as a human condition.

Klíčová slova:

Sensory Ethnography Lab; participatory cinema; embedded knowledge; encounter; the visual turn; the sensory turn; the postmodern turn; performativity; uncertainty.

Témata Biografu:

Metodologie a epistemologie kvalitativního výzkumu; Každodennost a obyčejnost; Antropologie a etnografie; Etické a právní otázky výzkumu; Vizualita, vizuální média a jejich výzkum

Citujte jako:

BERNÁTKOVÁ, T. (2018): Naučit se pohybovat v neurčitosti: Filmy Sensory Ethnography Lab a etika zírání. Biograf, 67-68: 3-28. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1029 [naposledy navštíveno 11. 05. 2021]

Poděkování:

Tato studie vznikla na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu „Etika zírání, o pohledu v etnografickém filmu“, podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2017. Za vedení práce děkuji Janu Gogolovi ml.

[diskuze k textu] [plný text]