Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřela Olga Šmídová Matoušová
Olga Šmídová Matoušová, členka redakční rady, bez které je Biograf stěží myslitelný, v pondělí 18. 9. náhle zemřela po akutní zdravotní příhodě. [podrobnosti]

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Biograf ve výuce - akce pro učitele
Zvýhodněná nabídka předplatného časopisu pro kvalitativní výzkum BIOGRAF pro učitele, kteří používají texty publikované v Biografu při výuce. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2018/67

Etnické konflikty v zajatí politických estetík

Lenka Hadarová

Ethnic conflicts in the captivity of political aesthetics

Social anthropologist Radan Haluzik comes with a book based on many years he spent in the war zones of Yugoslavia and Caucasus as a war reporter to entangle mobilizing mechanisms and strategies hidden in politics of ethnic conflicts. What is it that drive people into attending mass protests and joining militias in postmodern war is the object of his research. He uses concepts of ecstatic emotions, dramatic performance and politic aesthetic to do so. With a detailed analysis, he uncovers how even seemingly harmless hero legends can feed the hunger for a return to traditional national roots and what role it plays in political aesthetics of communist regime in the former Yugoslavia and Caucasus. The numerous theoretical approaches that the author presents sometimes cause a feeling of ontological diffusion which is the book´s main deficiency. However, the book is an exceptional ethnographic contribution to the debates on nationalism, postmodern identity wars and provides an alternative approach to their analysis using concepts of political aesthetics, ecstatic emotions, and dramatic performances.

Recenze:

HALUZÍK, R. (2018). Proč jdou chlapi do války: Emoce a estetika u počátků etnických konfliktů. Praha: Dokořán

Témata Biografu:

Etnicita a národ

Citujte jako:

HADAROVÁ, L. (2018): Etnické konflikty v zajatí politických estetík. Biograf, 67-68: . Dostupné na http://www.biograf.org/clanek.html?id=1025 [naposledy navštíveno 28. 05. 2020]

[diskuze k textu] [plný text]