Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřela Olga Šmídová Matoušová
Olga Šmídová Matoušová, členka redakční rady, bez které je Biograf stěží myslitelný, v pondělí 18. 9. náhle zemřela po akutní zdravotní příhodě. [podrobnosti]

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Biograf ve výuce - akce pro učitele
Zvýhodněná nabídka předplatného časopisu pro kvalitativní výzkum BIOGRAF pro učitele, kteří používají texty publikované v Biografu při výuce. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2017/65

O (ne)soudržnosti pečování: Mnohočetné ontologie života s demencí

Michal Synek; Dana Hradcová; Dita Jahodová; Radek Carboch

On (in)coherence of caring: Multiple ontologies of life with dementia

Atolls of our coral reef inhabited by people living with dementia are linked up by partial connections, by hesitant assumptions, which on some of the atolls are almost unconditionally relevant, while on others hold true only partially, and still on others are not valid at all. There isn't single dementia, single coral bleaching, nor single solution to these problems. All-encompassing unities – as syndrome of dementia or bleaching – are visible only when observing from nowhere, be it from the vantage point of Medicine or Oceanography. From the viewpoint of a single being, concrete community or centre of coherence they have only limited value. And yet, the individual versions of living with dementia are interconnected one with the other in such a way that it entitles us – under certain circumstances and in a certain sense – to talk about unity. Reality is „more than one – but less than many“ (Mol 2002: 55; Law 2004: 59, 62, 74, 160). In the field of STS, researchers call this ontological nature of reality multiplicity. Our attempt at capturing multiplicity of living with dementia indicates that different patterns of coherence linked by partial connection do not have to be commensurable – they do not have to map onto a single Euclidean space. Our-self, casuistic, town and translation were drawn up by different researchers, in different sites and with different partners. We believe that acknowledging ontological specificity and idiosyncratic dignity of multiple partial patterns of living with dementia gives some hope – if not for cure, then at least for better living and dying in the times of trouble.

Klíčová slova:

Dementia, care, multiplicity, partial connections, coherence.

Témata Biografu:

Tělo a tělesnost; Medicína a zdraví; Teorie sítí-aktérů; Etické a právní otázky výzkumu; Sociální práce a sociální politika

Citujte jako:

SYNEK, M. / HRADCOVÁ, D. / JAHODOVÁ, D. / CARBOCH, R. (2017): O (ne)soudržnosti pečování: Mnohočetné ontologie života s demencí. Biograf, (65-66): 144 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1017 [naposledy navštíveno 28. 05. 2020]

Poděkování:

Text vznikl s podporou grantu č. 15-32942A-P09 AZV Ministerstva zdravotnictví České republiky Case management jako komplexní intervence u pacientů s demencí, její vliv na užití zdrojů a kvalitu života pacientů a pečujících. Rádi bychom poděkovali za cenné komentáře Olze Šmídové-Matoušové, Janě Lindbloom, Zdeňku Konopáskovi, Kateřině Nedbálkové a Terezii Lokšové, jakož i recenzentkám a recenzentům Biografu. Majce Němcové děkujeme za výzkumné pobyty v odloučení na evangelické faře v Borové u Poličky. Náš dík patří rovněž, a především všem těm, kdo byli ochotni povídat si s námi o (svém) životě s demencí. Bez jejich velkorysosti a otevřenosti by tento text nevznikl.

[diskuze k textu] [plný text - volně přístupný]