Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřela Olga Šmídová Matoušová
Olga Šmídová Matoušová, členka redakční rady, bez které je Biograf stěží myslitelný, v pondělí 18. 9. náhle zemřela po akutní zdravotní příhodě. [podrobnosti]

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Biograf ve výuce - akce pro učitele
Zvýhodněná nabídka předplatného časopisu pro kvalitativní výzkum BIOGRAF pro učitele, kteří používají texty publikované v Biografu při výuce. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2017/65

V šamanském stavu vědomí: Technika neo-šamanského cestování v kontextu okultury

Kateřina Horská

In the Shamanic State of Consciousness: Shamanic Journeying Technique in the Context of Contemporary Occulture

While conducting my research into the area of contemporary spirituality, I encounter many practices and techniques traditionally associated with the idea of “altered states of consciousness”, “trance” or “ecstasy”. In this paper, I intend to point out that these analytical concepts may obscure the nature of many of these practices, because they do not facilitate the description of the complex dynamics between spiritual experiences, their interpretations, teachings of the given spiritual movement, influence of religious group, and other aspects. These very dynamics are – in my view – crucial for understanding neo-shamanic practice as well as many other spiritual practices. Furthermore, the concept of altered states of consciousness is rich with many additional associations which are passed on from anthropological discourse, to emic discourse of contemporary spirituality, and back again. Over the course of this communication, both parts adapt these ideas to their own needs, which causes confusion also addressed in this paper. For me, the most important notion implicitly contained in the idea of altered states of consciousness is that all the techniques work similarly and are merely interchangeable ways to induce identical experiences. My research findings are not in accordance with this view. Therefore, I want to describe specific features of the neo-shamanic journeying technique which differentiate it from other techniques used to obtain spiritual experiences.

Klíčová slova:

Neo-shamanism, altered states of consciousness, trance, new age, spirituality, technique, ethnography.

Citujte jako:

HORSKÁ, K. (2017): V šamanském stavu vědomí: Technika neo-šamanského cestování v kontextu okultury. Biograf, (65-66): 32 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1016 [naposledy navštíveno 27. 05. 2020]

Poděkování:

Vznik této publikace byl podpořen Grantovou agenturou Univerzity Karlovy (projekt č. 227273); tímto děkuji za podporu. Poděkování patří také Markétě Zandlové za zajímavé připomínky k první verzi textu a Barboře Spalové za rady a podporu. A v neposlední řadě děkuji i dvěma anonymním recenzentům tohoto článku, kteří poskytli podnětné připomínky.

[diskuze k textu] [plný text]