Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Biograf ve výuce - akce pro učitele
Zvýhodněná nabídka předplatného časopisu pro kvalitativní výzkum BIOGRAF pro učitele, kteří používají texty publikované v Biografu při výuce. [podrobnosti]

Vyšlo číslo 63-64
Do vašich schránek právě putuje nové dvojčíslo Biografu 63-64, kde došlo k tiskové chybě: V záhlaví textu Annmarie Mol je nesprávně uveden Harvey Sacks. Za chybu se velmi omlouváme. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2016/63

„Všichni to tam chtějí“? : Trnitá cesta ke švédskému hlubinnému úložišti pro vysoce radioaktivní odpad

Karel Svačina

Recenze:

SUNDQVIST, G. (2002): The bedrock of opinion: Science, technology and society in the siting of high-level nuclear waste. Dordrecht: Kluwer. 246 s. ISBN 978-90-481-5958-1

Témata Biografu:

Věda a technologie; Teorie sítí-aktérů; Konstruktivismus a konstrukcionismus

Citujte jako:

SVAČINA, K. (2016): „Všichni to tam chtějí“? Trnitá cesta ke švédskému hlubinnému úložišti pro vysoce radioaktivní odpad. Biograf, (63-64): 24 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?clanek=6310 [naposledy navštíveno 01. 05. 2017]

[diskuze k textu] [plný text]