Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřela Olga Šmídová Matoušová
Olga Šmídová Matoušová, členka redakční rady, bez které je Biograf stěží myslitelný, v pondělí 18. 9. náhle zemřela po akutní zdravotní příhodě. [podrobnosti]

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Biograf ve výuce - akce pro učitele
Zvýhodněná nabídka předplatného časopisu pro kvalitativní výzkum BIOGRAF pro učitele, kteří používají texty publikované v Biografu při výuce. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail textu

Biograf 2016/63

Čtvrtá přednáška (1964/1965): Improvizovaný přehled literatury

Harvey Sacks

Témata Biografu:

Věda a technologie; Etnometodologie a konverzační analýza

Citujte jako:

SACKS, H. (2016): Čtvrtá přednáška (1964/1965): Improvizovaný přehled literatury. Biograf, (63-64): 26 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?clanek=6306 [naposledy navštíveno 22. 11. 2019]

Poděkování:

Práce na překladu byla podporována Centrem pro výzkum kolektivní paměti (UNCE 204007). Text přednášky byl původně publikován pod názvem An impromptu survey of the literature v knize Harveye Sackse Lectures on Conversation vydané v roce 1992 nakladatelstvím Blackwell. Redakce děkuje nakladatelství Wiley Global za laskavé svolení k překladu. The editors thank the Wiley Global for kind permission to translate and publish the text.

[diskuze k textu] [plný text]