Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřela Olga Šmídová Matoušová
Olga Šmídová Matoušová, členka redakční rady, bez které je Biograf stěží myslitelný, v pondělí 18. 9. náhle zemřela po akutní zdravotní příhodě. [podrobnosti]

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Biograf ve výuce - akce pro učitele
Zvýhodněná nabídka předplatného časopisu pro kvalitativní výzkum BIOGRAF pro učitele, kteří používají texty publikované v Biografu při výuce. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail osoby

Dilbar Alieva

E-mail: alijeva@nextra.sk

Narozena: 1936

Dilbar Alieva absolvovala Filozofickú fakultu Moskovskej štátnej univerzity (1958). V rokoch 1965-2002, 2013-14 pôsobila na katedře sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2001-10 prednášala na katedre socioĺógie Fakulty humanitních věd /neskôr Filosofickej fakulty/ Trnavskej univerzity v Trnave. V rokoch 2010-12 pôsobila na katedre sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantina Filozofa v Nitre. Od roku 2014 je samostatnou vedeckou pracovníčkou Sociológického ústavu SAV. Prednášala dějiny sociologie, moderné sociologické smery, sociológiu každodennosti, hermeneutiku v sociológii, západný marxismus. Je autorkou monografií Súčasná americká sociológia (1986), Sociológia každodennosti (2015), spolueditorkou zborníka Príspevok Alfreda Schȕtza k sociologickej teórii (2012). R.1978 záložila a vedie sekciu sociologickej teórie Slovenskej sociologickej spoločnosti. V rokoch 1998, 2000-2001 bola zvolená za predsedníčku SSS. Od r. 1975 je členkou redakčnej rady časopisu Sociológia, je členkou redakční rady časopisu Biograf.
[Aktualizováno: 11. 2. 2017]