Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřela Olga Šmídová Matoušová
Olga Šmídová Matoušová, členka redakční rady, bez které je Biograf stěží myslitelný, v pondělí 18. 9. náhle zemřela po akutní zdravotní příhodě. [podrobnosti]

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Biograf ve výuce - akce pro učitele
Zvýhodněná nabídka předplatného časopisu pro kvalitativní výzkum BIOGRAF pro učitele, kteří používají texty publikované v Biografu při výuce. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail osoby

Šárka Velhartická

E-mail: velharticka@centrum.cz

Šárka Velhartická vystudovala obory Jazyky a archeologie starověkého Předního východu na Freie Universität v Berlíně a obory Klínopis a Etnologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dizertační práci sepsala na Ústavu srovnávací jazykovědy (na téma Kultovní terminologie starochetitských rituálních textů). Jejím hlavním zaměřením jsou jazyky starověké Anatólie, srovnávací jazykověda, lingvistická antropologie a multilingvní výchova. Věnuje se překladům chetitských klínopisných textů, vedla kurs Úvodu do jazykovědy pro staroorientalisty na Freie Universität v Berlíně. Hovoří plynně šesti jazyky, své děti vychovává bilingvně.
[Aktualizováno: 27. 12. 2013]