Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřela Olga Šmídová Matoušová
Olga Šmídová Matoušová, členka redakční rady, bez které je Biograf stěží myslitelný, v pondělí 18. 9. náhle zemřela po akutní zdravotní příhodě. [podrobnosti]

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Biograf ve výuce - akce pro učitele
Zvýhodněná nabídka předplatného časopisu pro kvalitativní výzkum BIOGRAF pro učitele, kteří používají texty publikované v Biografu při výuce. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail nástěnky

Zájmy a moc v jazykovém managementu

Building upon various approaches in Language Policy and Planning, particularly Language Management Theory, the Fifth Language Management Symposium welcomes papers highlighting interests and power in language management.

Čas: 12-14.9.2017

Místo: Univerzita Regensburg

Kontakt: Prof. Marek Nekula - symposium.interests-power@ur.de

Interests and power have been long acknowledged as important factors in various approaches in Language Policy and Planning (LPP). Despite this fact, they have been devoted little focused attention compared to other factors such as motivation in or goals of LPP. Though the foundational paper of Language Management Theory published by B. H. Jernudd and J. V. Neustupný in 1987, entitled “Language planning: for whom?”, was devoted to the issue of interests, this topic has not been taken up and elaborated upon even in this LPP research tradition. The aim of this symposium, therefore, is to focus on the themes of interests and power and discuss their role and use in language management.

založeno: 19.7.2016 - Jiří Nekvapil