Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřel Otakar Šoltys, člen redakční rady
Přečtěte si vzpomínku Evy Stehlíkové: [podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Vizuální antropologie
22.6-31.8.2020, Monotematické číslo časopisu Biograf zaměřené na vizuální antropologii. Editory jsou Lívia Šavelková a Michal Pavlásek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 31. 8. 2020. Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Pečování
Monotematické číslo časopisu Biograf na téma Pečování. Editory jsou Monika Bosá, Dana Hradcová a Michal Synek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 30.9. 2020 Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail nástěnky

Zemřel Otakar Šoltys, člen redakční rady

Přečtěte si vzpomínku Evy Stehlíkové:

Otakar Šoltys, zvaný důvěrně Ota... Usměvavá tvář, hovorný, intelektuálně zaujatý, zvědavý, zvídavý, vlídný... Při přípravě prvních pár čísel Biografu (vyráběných tzv. na koleně na našem tehdejším pracovišti v Celetné ulici) se okolo nás "redaktorů" a "editorů" rád potloukal a koukal se nám pod ruce. Byla to tehdy - v první polovině devadesátých let - docela intenzivní spolupráce studentů sociologie a jejich (novopečených) pedagogů, která se při vzniku Biografu ustavila, a Ota nám zdatně sekundoval... Završil svou spolupráci ostře kritickým textem (pod názvem "S kanonem na vrabce" v čísle 9 z roku 1997), čímž ovšem dotčeného autora Davida Doubka vyprovokoval k zevrubné a věcné odpovědi. Co jiného by mělo být efektem kritiky? Tak to má být... Ota byl ovšem nejen kantorem, oblíbeným mezi studenty žurnalistiky, ale i společenským kolegou: rád si příležitostně zazpíval i zatančil. Nerad při událostech, které tyhle možnosti skýtaly, chyběl. A on teď tedy chybí určitě mnohým: studentům i kolegům, nedávným i dávnějším. Milý Oto, dávno jsme se neviděli, a už to nenapravíme...

založeno: 14.12.2021 - bs