Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřela Olga Šmídová Matoušová
Olga Šmídová Matoušová, členka redakční rady, bez které je Biograf stěží myslitelný, v pondělí 18. 9. náhle zemřela po akutní zdravotní příhodě. [podrobnosti]

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Biograf ve výuce - akce pro učitele
Zvýhodněná nabídka předplatného časopisu pro kvalitativní výzkum BIOGRAF pro učitele, kteří používají texty publikované v Biografu při výuce. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail nástěnky

Biograf ve výuce - akce pro učitele

Zvýhodněná nabídka předplatného časopisu pro kvalitativní výzkum BIOGRAF pro učitele, kteří používají texty publikované v Biografu při výuce.

Učitelé, kteří ve svých předmětech na českých nebo slovenských vysokých školách vyučovaných v letním nebo zimním semestru 2016/ 2017 předepisují alespoň jeden text z kteréhokoli dosavadního čísla Biografu jako povinnou literaturu ke studiu, mohou požádat o zvýhodněné individuální předplatné typu Biograf plus: za aktuální cenu letošního ročníku (2017) mohou získat toto předplatné hned na dva roky, 2017 a 2018. Předplatné Biograf plus je určené pouze pro soukromé osoby (jednotlivce) a předplatiteli zajišťuje dvě tištěná čísla ročníku a přístup do celého online archivu všech publikovaných textů, a to od začátku daného roku po dobu minimálně 15 měsíců. Platná cena za toto předplatné pro rok 2013 je 480 Kč plus 60 Kč za poštovné. Za 540 korun tak získáte 4 tištěná čísla dvou příštích ročníků a přístup do online archivu na minimálně dva a půl roku. Máte-li o tuto akci zájem, ozvěte se e-mailem a podmínky této speciální nabídky nějak věrohodně doložte – například pošlete odkaz na sylabus předmětu (s předepsanou povinnou literaturou v kurzu) v informačním systému školy, případně pošlete sylabus doplněný údaji o tom, kdy a kde výuka probíhá či probíhala. Po ověření budete vyzváni k založení objednávky Biograf Plus pro rok 2013 s tím, že vám během aktivace tohoto předplatného bude zároveň zdarma aktivováno i předplatné na rok 2013. Akce je časově omezená. Objednávejte na adrese objednavky@biograf.org nejpozději do 29.2. 2012. E-mailem vám rádi zodpovíme jakékoli dotazy k této nabídce. Letáček ke stažení: http://www.biograf.org/docs/Biograf-ve-vyuce.pdf

založeno: 3.6.2013 - bs