Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Speciální číslo Biografu Vizuální antropologie
22.6-31.8.2020, Monotematické číslo časopisu Biograf zaměřené na vizuální antropologii. Editory jsou Lívia Šavelková a Michal Pavlásek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 31. 8. 2020. Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Pečování
Monotematické číslo časopisu Biograf na téma Pečování. Editory jsou Monika Bosá, Dana Hradcová a Michal Synek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 30.9. 2020 Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Zemřela Olga Šmídová Matoušová
Olga Šmídová Matoušová, členka redakční rady, bez které je Biograf stěží myslitelný, v pondělí 18. 9. náhle zemřela po akutní zdravotní příhodě. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Editor, redakce a redakční rada

Editor:

Barbora Spalová

FSV UK [další informace]

editorka

Kontakty:

Hlavní redakční e-mail (rukopisy, kontakt s autory atd. - pro celou redakci): redakce@biograf.org
Přímý e-mail na editora: editor@biograf.org
Objednávky, předplatné, osobní účet: objednavky@biograf.org

Stálí spolupracovníci:

Jakub Konopásek

PEF-CZU [další informace]

webmaster, programování

Eva Opatrná

[další informace]

slovenské jazykové korektury

Miroslav Paulíček

FHS UK [další informace]

Karel Svačina

[další informace]

anglické jazykové korektury

Jitka Svačinová

[další informace]

jazykové korektury

Petra Svobodová

Network Media Service, s.r.o. [další informace]

členka redakce (zlom textu, administrativa sdružení)

Šárka Velhartická

[další informace]

autor

Redakční rada:

Dilbar Alieva

[další informace]

Karel Čada

ISS FSV UK [další informace]

Anja Decker

Sociologický ústav Akademie věd ČR [další informace]

Adam Gajdoš

Rytmus, o.s. [další informace]

Jaroslava Hasmanová Marhánková

Katedra genderových studií, FHS UK [další informace]

Hana Hlôšková

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV [další informace]

Pavel Klvač

ZOO Vyškov [další informace]

Zuzana Kusá

Sociologický ústav, Slovenská akadémia vied Bratislava [další informace]

Jana Lindbloom

[další informace]

Kateřina Nedbálková

[další informace]

Jiří Nekvapil

Univerzita Karlova v Praze; Beijing Foreign Studies University [další informace]

Miroslav Paulíček

FHS UK [další informace]

Tereza Sedláčková

[další informace]

Kateřina Sidiropulu Janků

[další informace]

Eva Stehlíková

Socioložka na volné noze [další informace]

Michal Synek

[další informace]

Livia Šavelková

[další informace]

Miroslav Tížik

Sociologický ústav SAV Bratislava [další informace]

Tereza Virtová

[další informace]

Markéta Zandlová

[další informace]