Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřela Olga Šmídová Matoušová
Olga Šmídová Matoušová, členka redakční rady, bez které je Biograf stěží myslitelný, v pondělí 18. 9. náhle zemřela po akutní zdravotní příhodě. [podrobnosti]

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Biograf ve výuce - akce pro učitele
Zvýhodněná nabídka předplatného časopisu pro kvalitativní výzkum BIOGRAF pro učitele, kteří používají texty publikované v Biografu při výuce. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail osoby

Tereza Bernátková

E-mail: tereza.freyova@gmail.com

Tereza Bernátková vystudovala Mezinárodní vztahy a Mediální studia a žurnalistiku na Masarykově Univerzitě v Brně. V současné době studuje dokumentární tvorbu na FAMU. Její filmy byly dvakrát součástí výběru Česká radost na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě; Sóla pro poslance a senátory (2018), pro který oslovila všechny členy a členky českého parlamentu s tím, zda mohou sami natočit krátké video o tom, jak vidí naši budoucnost, a Techsquat (2015) sledující pětici mužů žijících v jedné domácnosti založené na efektivitě. V poslední době spolupracovala s Českou televizí na diptychu Archeologie venkova, který se věnuje mediálnímu obrazu venkova v 70. a 90. letech. Filmovou praxi chápe jako napínavý prostor mezi porozuměním a jeho nemožností.
[Aktualizováno: 9. 1. 2019]