Contact info

Mailing address:
Biograf
Krompach 26, 47157
Czech Republic

E-mails:
editors@biograf.org (editorial team)
subscriptions@biograf.org (subscriptions and orders)

To contact us use the above address, and not the address of the publisher shown below.

Bank information:
account number: 0222027399/0800
bank name & address: Ceska sporitelna (Strossmayerovo nam. 1, 170 21  Praha 7, CZ)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Editorial notices

Imprint

Biograf
journal for qualitative research

ISSN 1211-5770
Registration code MK ČR: E 8364
Published by the civil association Casopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
ICO: 27003213
Two issues per year.
Editor-in-chief: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Text detail

Biograf 2019/69

Becoming authentic: Sartrian sadomasochism of fieldwork

Tereza Sedláčková

Becoming authentic: Sartrian sadomasochism of fieldwork

This text represents reflexive analysis of anthropologist's coping mechanisms with fieldwork. It deals with the problem of dialectic of researcher as subject and object, focusing on the anthropologist's own body in the field. The researcher's dilemma of dealing with his or her own objectivization is compared to the Sartrian notions of sadist and masochist who approach the problem of the body as object for the Others connected with the question of consciousness and freedom differently. The text emphasizes the importance of dealing with the anthropologist's presence in the field and in the research beyond the research benefits (such as opportunity for creating data) by focusing on what the fieldwork does to the anthropologist him/herself.

Keywords:

reflexivity; fieldwork; body; embodiment; vaccination.

Biograf themes:

Reflexivity; Body and embodiment; Methodology of qualitative research; Medicine and health; Gender, feminism, men's studies; Anthropology and ethnography

Citation:

SEDLÁČKOVÁ, T. (2019): Stávat se autentickým: Sartrovský sadomasochismus terénního výzkumu[Becoming authentic: Sartrian sadomasochism of fieldwork]. Biograf, 69-70: 63-79. Available at [last access20. 09. 2021]

Acknowledgement:

Tato studie vznikla za finanční podpory Grantové agentury České republiky jako jeden z výstupů projektu Občanská angažovanost a politika zdravotní péče (grant č. 17-01116S). Dále byla podpořena v rámci projektu Speci-fického vysokoškolského výzkumu (č. 260 462). Za laskavou pomoc při psaní textu bych chtěla poděkovat Dinu Numeratovi, Barboře Spalové, Janu Tesárkovi a Martinu Tremčinskému.

[discussion in Czech or Slovak] [full text in Czech or Slovak - only for subscribers