Contact info

Mailing address:
Biograf
Krompach 26, 47157
Czech Republic

E-mails:
editors@biograf.org (editorial team)
subscriptions@biograf.org (subscriptions and orders)

To contact us use the above address, and not the address of the publisher shown below.

Bank information:
account number: 0222027399/0800
bank name & address: Ceska sporitelna (Strossmayerovo nam. 1, 170 21  Praha 7, CZ)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Editorial notices

Imprint

Biograf
journal for qualitative research

ISSN 1211-5770
Registration code MK ČR: E 8364
Published by the civil association Casopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
ICO: 27003213
Two issues per year.
Editor-in-chief: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Text detail

Biograf 2019/69

Monastering: Moral economy of the monasteries of Benedictine tradition in Czech Republic

Barbora Spalová; Marek Liška; Tereza Picková

Monastering: Moral economy of the monasteries of Benedictine tradition in Czech Republic

This article aims to analyse the moral economies of contemporary Czech monasteries in the process of state-church separation which started in 2013 with the implementation of the restitution law restoring the church properties. The continuity of lived monasticism in the Czech Republic was interrupted by the Communist regime which made consecrated life illegal and caused a discontinuity in the lives of the monastic communities and the use of monastic buildings. Now, monastic properties were returned, and the communities try to find their reinterpretation of the monastic tradition and the tradition of the place in order to give meaning to their presence in the locality. We focus on societal negotiations of this meaning within newly established monastic economies and we interpret these negotiations as a part of a moral economy, drawing from the expanded conceptualisation of this term done by Didier Fassin. We establish three “regions of contact” between the monasteries and “the world“: the monastery as a cultural heritage, monastic economy and stewardship, and innovative reinterpretations of spiritual values. Within these regions, we describe how the exchanges of material and immaterial goods, values, norms and emotions build a new moral pact between the monasteries and their different counterparts. We argue that the perception of monasteries is shifting from something belonging to the past, to the role of active and important actors in local and global societies and imaginations: places of everyday activities, economic partners and creators of relevant values not only for Christian believers.

Keywords:

monasticism; Benedictine tradition; moral economy; Czech Republic, restitu-tion of church properties; cultural heritage; stewardship; sustainability; spiritual life.

Biograf themes:

Religiosity, spirituality, religious communities; Methodology of qualitative research; Anthropology and ethnography

Citation:

SPALOVÁ, B. / LIŠKA, M. / PICKOVÁ, T. (2019): Klášteření: Morální ekonomie klášterů benediktinské tradice v ČR [Monastering: Moral economy of the monasteries of Benedictine tradition in Czech Republic]. Biograf, 69-70: 3-36. Available at [last access20. 09. 2021]

Acknowledgement:

Článek vychází z výzkumu Morální ekonomie klášterů benediktinské tradice, jehož domácí platformou je Institut sociologických studií FSV UK. Výzkum byl v letech 2016–2017 podpořen z programu Aktion Česká republika – Rakousko, č.p. 76p9. Tento výstup vznikl v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzku-mu 260 462. Na tomto textu se kromě autorů podíleli také Jan Tesárek a Tereza Sedláčková, kteří pracovali na podobně tematicky zaměřeném příspěvku pro 20. pracovní konferenci časopisu Biograf 15.–17. 6. 2018. Zde se nám také dostalo dobré zpětné vazby od Kateřiny Sidiropulu Janků, Hedviky Novotné, Andrey Beláňové a Matěje Paulíka, jakož i od dalších účastníků konference. Dále bychom rádi srdečně poděkovali Isabelle Jonveaux z univerzity v Grazu, která přinesla do výzkumu světový rozměr monasticismu. Text rovněž těží z práce dřívějších členů monastického kolegia ISS, tedy Zuzany Peškové a Jany Proboštové. Hlubokou vděčností jsme zavázáni všem sestrám a bratrům ze zkoumaných komunit i dalším účastníkům tohoto výzkumu, kteří nás nechávali vstupovat do vztahů, jejichž bohatost má mnohem větší význam než tento text.

[discussion in Czech or Slovak] [full text in Czech or Slovak - free]