Contact info

Mailing address:
Biograf
Krompach 26, 47157
Czech Republic

E-mails:
editors@biograf.org (editorial team)
subscriptions@biograf.org (subscriptions and orders)

To contact us use the above address, and not the address of the publisher shown below.

Bank information:
account number: 0222027399/0800
bank name & address: Ceska sporitelna (Strossmayerovo nam. 1, 170 21  Praha 7, CZ)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Editorial notices

Imprint

Biograf
journal for qualitative research

ISSN 1211-5770
Registration code MK ČR: E 8364
Published by the civil association Casopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
ICO: 27003213
Two issues per year.
Editor-in-chief: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Text detail

Biograf 2016/63

Fourth lecture (1964/1965): An impromptu survey of the literature

Harvey Sacks

Biograf themes:

Science and technology; Ethnomethodology and CA

Citation:

SACKS, H. (2016): Čtvrtá přednáška (1964/1965): Improvizovaný přehled literatury [Fourth lecture (1964/1965): An impromptu survey of the literature ]. Biograf, (63-64): 26 paragraphs. Available at http://www.biograf.org/clanek.html?clanek=6306 [last access18. 04. 2019]

Acknowledgement:

Práce na překladu byla podporována Centrem pro výzkum kolektivní paměti (UNCE 204007). Text přednášky byl původně publikován pod názvem An impromptu survey of the literature v knize Harveye Sackse Lectures on Conversation vydané v roce 1992 nakladatelstvím Blackwell. Redakce děkuje nakladatelství Wiley Global za laskavé svolení k překladu. The editors thank the Wiley Global for kind permission to translate and publish the text.

[discussion in Czech or Slovak] [full text in Czech or Slovak - only for subscribers