Contact info

Mailing address:
Biograf
Krompach 26, 47157
Czech Republic

E-mails:
editors@biograf.org (editorial team)
subscriptions@biograf.org (subscriptions and orders)

To contact us use the above address, and not the address of the publisher shown below.

Bank information:
account number: 0222027399/0800
bank name & address: Ceska sporitelna (Strossmayerovo nam. 1, 170 21  Praha 7, CZ)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Editorial notices

Imprint

Biograf
journal for qualitative research

ISSN 1211-5770
Registration code MK ČR: E 8364
Published by the civil association Casopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
ICO: 27003213
Two issues per year.
Editor-in-chief: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Notice board detail

"Reflexivita, sociologický výskum a teória Anthony Giddensa"

organizujú Sociologický ústav SAV v spolupráce so sekciou sociologickej teórie SSS pri SAV.

Time: 8.11.2013

Contact: Dilbar Alijeva - alijeva@nextra.sk

Konferencia sa bude konať dňa 8. 11. 2013 v zasadačke Filozofického ústavu SAV č.94 (IV.posch.) Klemensova ul. 19, Bratislava

Program konferencie

9.30 – 10.30 Otvorenie konferencie
Marek Skovajsa: Struktura v teorii strukturace
Jiří Šubrt: Giddensovo pojetí času a sociální změny
Csaba Szaló: Dvojí hermeneutika urbánní paměti
Moderuje: Bohuš Búzik

10.45 – 12.15
Dilbar Alieva: Giddensove úvahy o občianskej spoločnosti v kontexte dobových sporov
Zuzana Kusá: Anthony Giddens a jeho pohľad na rovnosť, konflikt a spoločenský zmier
Moderuje: Miroslav Tížik

13.30 – 15.00
František Znebejánek: Reprodukce a produkce životního způsobu
Karl Müller: Institucionální reflexivita v kontextu inovačního a adaptačního potenciálu lidského jednání
Miroslav Tížik: Reflexivita vo viere a inštitucionálna reprodukcia náboženstva
Moderuje: Marek Skovajsa

15.30 – 17.00
Diskusia o reflexivite v stredoeurópskych spoločnostiach a inštitúciách
Diskutujúci: Peter Sýkora (bioetik a filozof), Karol Moravčík (teológ), Csaba Szaló (sociológ)
Moderuje: Andrej Findor

Prípravný a organizačný výbor: Doc. PhDr. Dilbar Alieva, CSc., Doc. PhDr.Csaba Szaló,PhD., Mgr. Miroslav Tížik, PhD., PhDr. Marek Skovajsa, PhD.

informácie na http://www.sociologia.sav.sk/podujatia.php?id=1718&r=1

Za prípravný a organizačný výbor:
Dilbar Alieva,
Miroslav Tížik

created: 12. 10. 2013 - bs