Contact info

Mailing address:
Biograf
Krompach 26, 47157
Czech Republic

E-mails:
editors@biograf.org (editorial team)
subscriptions@biograf.org (subscriptions and orders)

To contact us use the above address, and not the address of the publisher shown below.

Bank information:
account number: 0222027399/0800
bank name & address: Ceska sporitelna (Strossmayerovo nam. 1, 170 21  Praha 7, CZ)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Editorial notices

Imprint

Biograf
journal for qualitative research

ISSN 1211-5770
Registration code MK ČR: E 8364
Published by the civil association Casopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
ICO: 27003213
Two issues per year.
Editor-in-chief: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Notice board detail

Vyšlo číslo 63-64

Do vašich schránek právě putuje nové dvojčíslo Biografu 63-64, kde došlo k tiskové chybě: V záhlaví textu Annmarie Mol je nesprávně uveden Harvey Sacks. Za chybu se velmi omlouváme.

created: 10. 5. 2013 - bs