Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Biograf ve výuce - akce pro učitele
Zvýhodněná nabídka předplatného časopisu pro kvalitativní výzkum BIOGRAF pro učitele, kteří používají texty publikované v Biografu při výuce. [podrobnosti]

Vyšlo číslo 63-64
Do vašich schránek právě putuje nové dvojčíslo Biografu 63-64, kde došlo k tiskové chybě: V záhlaví textu Annmarie Mol je nesprávně uveden Harvey Sacks. Za chybu se velmi omlouváme. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Aktuální číslo: 2015/62

Vyšlo: 22.2.2016
texty

Kateřina Černá

Kdo je dominantní mluvčí? : Analýza neformálních interakcí

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text - volně přístupný]

tak i tak

Barbora Vacková

Čí je to sídliště?

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Jakub Macek

Dichotomie online a offline a problém hledání nového

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

do oka

Alfred Schütz

Teiresias alebo o našom poznaní budúcich udalostí

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 1] [plný text]

Michal Šimůnek

Digitální výzvy pro vizuální sociologii

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

recenze

Michal Kotík

Jak se popasovat s prostitucí?

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Pavel Říčan

Pozorně naslouchat, vnímat souvislosti a opatrně interpretovat

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]