Contact info

Mailing address:
Biograf
Krompach 26, 47157
Czech Republic

E-mails:
editors@biograf.org (editorial team)
subscriptions@biograf.org (subscriptions and orders)

To contact us use the above address, and not the address of the publisher shown below.

Bank information:
account number: 0222027399/0800
bank name & address: Ceska sporitelna (Strossmayerovo nam. 1, 170 21  Praha 7, CZ)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Editorial notices

Imprint

Biograf
journal for qualitative research

ISSN 1211-5770
Registration code MK ČR: E 8364
Published by the civil association Casopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
ICO: 27003213
Two issues per year.
Editor-in-chief: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Text detail

Biograf 2018/67

Defocusing causes and consequences: HIV syndemics among non-heterosexual men

Michal Pitoňák

Defocusing causes and consequences: HIV syndemics among non-heterosexual men

Gay, bisexual and other non-heterosexual men represent a population group that is most vulnerable to spreading of HIV. Non-heterosexual men in Czechia account for more than 70 % of all newly infected people, and this HIV asymmetry is similarly affecting this group in other developed countries. In this paper, I set an aim to discuss various causes and consequences of the HIV epidemic and revise the dominant biomedical perspectives towards this problematic by introducing a prespective of so-called syndemic or syndemic approach that belong to biopsychosocial or holistic approaches. Syndemic has a potential not only to interrupt the moralistic attitudes, but as a new paradigm in social epidemiology and protection of public health, it may also stimulate types of reactions, which will take on understanding of the fact that the spread of HIV in a population of non-heterosexuals is part of a more complex syndemic of mutually reinforcing biological, behavioral, structural and psychosocial factors affecting this population.

Keywords:

HIV, non-heterosexuals, MSM, syndemic, holistic approach, stigma

Biograf themes:

Medicine and health; Gender, feminism, men's studies

Citation:

PITOŇÁK, M. (2018): Rozostření příčin a následků: Syndemie HIV mezi ne-heterosexuálními muži [Defocusing causes and consequences: HIV syndemics among non-heterosexual men]. Biograf, 67-68: 29-56 . Available at http://www.biograf.org/clanek.html?id=1038 [last access22. 01. 2021]

Acknowledgement:

Tento příspěvek vznikl s podporou projektu číslo LO1611 finančně podpořeného MŠMT v rámci programu NPU I zpracovaném v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ). Poděkovat bych chtěl především redakci Biografu, především pak Barboře Spalové a Michalovi Synkovi za jejich obsáhlé připomínky a podnětné konverzace. K sepsání samotného příspěvku mě rovněž inspirovaly obohacující konverzace s Danielou Fránovou, za které jí rovněž děkuji. Poděkování patří rovněž Ivo Procházkovi, Viktorovi Mravčíkovi a Robertu Hejzákovi, kteří významně přispěli k mé práci v oblasti prevence HIV. Poděkování patří i oběma recenzentům / recenzentkám.

[discussion in Czech or Slovak] [full text in Czech or Slovak - free]