Bibliografie romské a romistické literatury

Zde publikovaný soupis není v žádném případě kompletní seznam romské a romistické literatury. Při jeho sestavování jsme využívali zejména on-line katalogy českých knihoven, dále vlastní informace o publikovaných knihách a článcích a v neposlední řadě i ochotu našich kolegů, kteří nám posílali své tipy. V bibliografii najdete texty, které se nám podařilo „sehnat“, přesto jde o poměrně rozsáhlý seznam a domníváme se, že by zájemcům, alespoň v základní orientaci, mohl pomoci.

Výběr není příliš systematický. Z českých pramenů uvádíme odbornou literaturu, publicistiku, beletrii, životopisy, učebnice, zkrátka vše, co má podle nás nějaký vztah k Romům, k etnické identitě, rasismu apod. Několik odkazů na zahraniční literaturu uvádíme proto, že knihy sami známe, nebo o nich máme informace z druhé ruky, případně jsme je nalezli v on-line katalozích zahraničních knihoven.

Seznam není nijak členěn, naleznete v něm vedle sebe sociologické, etnologické, politologické, pedagogické, psychologické a historické práce. Pouze jsme na jeho konec vyčlenili krásnou literaturu a sekundární prameny.

Děkujeme všem, kteří nám posílali své návrhy (díky této pomoci je v bibliografii zahrnuto velké množství slovenských pramenů), a omlouváme se, pokud nám něco zajímavého uteklo. Bibliografie bude nadále aktualizována, takže nám můžete posílat své tipy.

Lukáš Havlín, Petra Klvačová


ABUGHOSH, J. (1999): Mezi historií a pamětí: Debata o cikánském táboře v Letech u Písku [Diplomová práce]. Praha: Ústav etnologie FF UK

ACTON, T.A. (1974): Gypsy politics and social change, the development of ethnic ideology and pressure politics among British Gypsies from Victorian reformism to Romany nationalism. London, Boston: Routledge & Kegan Paul

ACTON, A., ed. (1997): Gypsy politics and Traveller identity. Hatfield, Hertfordshire: University of Hertfordshire Press

ACTON, T. / MUNDY, G., eds. (1997): Romani culture and Traveller identity. Hertfordshire: University of Hertfordshire Press

ALCOCK, P. (1993): Understanding poverty. Hampshire, London: Macmillan

ALFARO, A.G. (1999): Velký proticikánský zátah: Španělsko – všeobecné uvěznění cikánů v roce 1749. Olomouc: Univerzita Palackého

BAČOVÁ, V. (1991): Hľadanie rómskej identity. Sociológia, 23, 1-2

BAČOVÁ, V. (1988): Spoločenská integrácia cigánskych obyvateľov a cigánska rodina. Slovenský národopis, 36, 1

BAČOVÁ, V. (1990): Typológia rómskych rodín na Slovensku. Sociológia, 22, 4

BAČOVÁ, V. (1989a): Metodologické problémy získávania údajov v cigánskej rodine. In: Teoreticko-metodické východiska výskumu cigánskej rodiny a cigánskych obyvatelov. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV

BAČOVÁ, V. (1989b): Žena v cigánskej rodine. Sociální politika, 9, 20-21

BAČOVÁ, V. / BAČA, L. (1994): Analýza bývania rómskeho spoločenstva na sídlisku Luník IX v Košiciach. Sociológia, 26, 5-6

BAČOVÁ, V. / ZEĽOVÁ, A. (1993): Etnické menšiny na Slovensku. Sociológia, 25, 4-5

BANCROFT, A. (1999): ‘Gypsies to the camps!’: Exclusion and marginalisation of Roma in the Czech republic. Sociological Research Online, 4, 3,
«http://www.socresonline.org.uk/socresonline/4/3/bancroft.html»

BALABÁNOVÁ, H. (1995): Praktické zkušenosti se vzděláváním romských dětí. Praha: MENT

BALVÍN, J., ed. (1996a): Bariéry a negativní jevy v životě a vzdělávání Romů. (Sborník ze setkání Hnutí R). Ústí nad Labem: Hnutí R

BALVÍN, J., ed. (1996b): Romové a historie. (Sborník ze setkání Hnutí R). Ústí nad Labem: Hnutí R

BALVÍN, J., ed. (1996c): Romové a obecná škola. (Sborník ze setkání Hnutí R). Ústí nad Labem: Hnutí R

BALVÍN, J., ed. (1997): Společně: Spolu s Romy k multikulturní výchově ve školství. (Sborník ze setkání Hnutí R). Ústí nad Labem, Brno: Hnutí R

BREIEROVÁ, I. / VAŠEČKA, M. (1996): Spolužitie rómskej a nerómskej populácie v obci Rudňany z pohľadu majoritného obyvateľstva. Bratislava: Documentation Center for the Research of Slovak Society

BUŽEK, A. (2000): O vztazích mezi rómskymi a nerómskymi deťmi. Vychovávatel, 5-6, 28-29

CORNELL, S. / HARTMANN, D. (1998): Ethnicity and race: Making identities in a changing world. (Sociology for a New Century). Thousand Oaks, London, New Delhi: Pine Forge Press

CROWE, D.M. (1995): A history of the Gypsies of Eastern Europe and Russsia. London, New York: I. B. Tauris Publishers

DANIEL, B. (1994): Dějiny Romů: Vybrané kapitoly z dějin Romů v západní Evropě, v Českých zemích a na Slovensku. Olomouc: Univezita Palackého

DANIHEL, V. (1999a): Emigrácia časti Rómov – dôsledok ich nepriaznivých životných podmienok na Slovensku. Forum scientić et sapientić, 3-4, 29-31

DANIHEL, V. (1999b): Rómska menšina na Slovensku. Forum scientić et sapientić, 1-2, 28-29

DAVIDOVÁ, E. (1995): Cesty Romů / Romano Drom 1945-1990. Olomouc: Univezita Palackého

DOSTÁL, O. / FIALOVÁ, Z. / VAŠEČKA, M. (1992): Nacionalizmus a vybrané slovenské masmédiá. Bratislava: The Civic Institute

DOSTÁL, O. / FIALOVÁ, Z. / VAŠEČKA, M. (1998): Ku koreňom nenávisti v slovenských novinách. Bratislava: The Charta 77 Foundation

DUBAYOVÁ, M. (1989): Väzby cigánskej rodiny na vlastné etnické spoločenstvo a dynamika týchto väzieb. In: Teoreticko-metodické východiska výskumu cigánskej rodiny a cigánskych obyvateľov. Košice: Spoločenskovedný ústav

DUBAYOVÁ, M. (1990): K problematike vzťahu cigánskej lokálnej a cigánskej etnickej skupiny. Slovensky národopis, 1-2, 274-277

DUBAYOVÁ, M. (1994): Rómska rodina na Slovensku: Pokus o kultúrnoantropologickú reflexiu. Slovensky národopis, 2, 129-138

DUBAYOVÁ, M. (2000a): Rómovia v postkomunizme: Malá kultúrnoantropologická úvaha. Dilema, 1, 50-55

DUBAYOVÁ, M. (2000b): Chcú či nechcú sa rómske deti učiť? Dilema, 3, 67-71

FINGS, K. / HEUSS, H. / SPARING, F. (1997): From ‘race science’ to the camps: The Gypsies during the Second World War 1. Hertfordshire: Gypsy Research Centre, University of Hertfordshire Press

FERAK, V. / SIVAKOVA, D. / SIEGLOVA, Z. (1987): Slovenskí Rómovia – populácia s najvyššsím koeficientom inbridingu v Europe. Bratislavské lekárské listy, 87, 2, 168-175

FLIEGEL, Ľ. (1992): Výchova a vzdelávanie rómskych detí v školskom systéme. In: A. Mann, ed.: Neznámi Rómovia: Zo života a kultúry Cigánov-Rómov na Slovensku. Bratislava: Ister Science Press

FONSECOVÁ, I. (1998): Pohřbi mě ve stoje. Praha: Slovart

FRASER, A. (1998): Cikáni. Praha: Nakladatelství Lidové noviny

GABAL, I. (1994): Etnické vztahy v České republice. Praha: MENT

GABZDILOVÁ, S. (1994): Vzdelanie, vzdelanostná úroveň a vzdelanostná štruktúra obyvateľstva Slovenskej republiky vo vzťahu k etnickému členeniu. Sociológia, 26, 5-6

GHEORGHE, N. / TANAKA, J. (1998): Public policies concerning Rome and Sinti in the OSCE region. Warsaw: Organization for Security and Co-operation in Europe

GJURIČOVÁ, J. (1999): Na okraji: Romové jako objekt státní politiky. Praha: Themis

GLATZ, F. (1993): Otázka menšín v strednej Europe: Historická analýza – politické odporúčania. Budapest: Europa Institut

GRÖNFORS, M. (1982): From scientific social science to responsible research: The lesson of the Finnish Gypsies. Acta Sociologica, 25, 3, 249-257

HALL, S. / DU GAY, P., eds. (1996): Questions of cultural identity. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage

HAVIAROVÁ, E. (1999): Vývoj a súčasný stav problematiky rómskeho obyvateľstva. Bratislava: Katedra humánnej geografie a demografie Pedagogickej fakulty UK

Historikové a kauza Lety (1999). Praha: Historický ústav AV ČR, Academia

HOMOLÁČ, J. (1998): A ta černá kronika! (Edice literární a jazykovědná). Brno: Doplněk

HORVÁTHOVÁ, J., ed. (1997): Ma bisteren / Nezapomeňme: Historie cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu (1942-1943). Brno: Muzeum romské kultury

HÜBSCHMANNOVÁ, M. (1993): Šaj pes dovakeras / Můžeme se domluvit. Olomouc: Univerzita Palackého

HÜBSCHMANNOVÁ, M. / ŠEBKOVÁ, H. / ŽIGOVÁ, A. (1998): Romsko-český a česko-romský slovník. Praha: Fortuna

HORVÁTHOVÁ, E. (1998): K etnografickej a migračnej dynamike Cigánov. Slovenský národopis

JIŘINCOVÁ, H. (b.d.v.): Rozhovory s romskými pedagogickými asistenty. J. Clark, foto. Praha: Nová škola

JUROVÁ, A. (1993): Vývoj rómskej problematiky na Slovensku po roku 1945. Bratislava, Košice: Goldpress Publishers

JUROVÁ, A. (1994): Vzdelanostný handicap u rómskeho obyvateľstva – spôsoby jeho doterajšieho prekonávania a perspektívne možnosti. Sociológia, 26, 5-6

JUROVÁ, A. (1997): K možnostiam etnokultúrneho rozvoja Cigánov-Rómov na Slovensku. In: Niektoré otázky vývoja národnostných menšín na Slovensku. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV

JUROVÁ, A. (1998): Problémy Rómov v regióne východného Slovenska v minulosti a súčasnosti. Romano ľil, 309, 10-11

KAMINSKI, I.M. (1980): The state of ambiguity: Studies of Gypsy refugees. Gothenburg: University of Gothenburg

KAMIŠ, S. (1999): Čeština a romština v českých zemích: Překonávání komunikačních bariér v multietnické společnosti. Ústí na Labem: Univerzita J. E. Purkyně

KENRICK, D. / BAKEWELL, S. (1995): On the verge: The Gypsies of England. Hertfordshire: University of Hertfordshire Press

KENRICK, D. / PUXON, G. (1995): Gypsies under the swastika. Hertfordshire: Gypsy Research Centre, University of Hertfordshire Press

KERSHNER, W. (1965): Problems in acculturation: A study of a Hungarian Gypsy community [M.A. Thesis]. Chicago: Division of Social Sciences, University of Chicago

KHAKEE, A. / SOMMA, P. / THOMAS, H., eds. (1999): Urban renewal, ethnicity and social exclusion in Europe. Aldershot, Brookfield: Ashgate Publishing

KLADIVOVÁ, V. (1994): Konečná stanice Auschwitz-Birkenau. Olomouc: Univerzita Palackého

Koncepční záměry vlády SR na na řešení romské problematiky (1997). Bratislava: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

KREKOVIČOVÁ, E. (1999): Medzi toleranciou a bariérami: Obraz Romov a Židov v slovenskom folklóre. Academic Electronic Press

KUMANOVÁ, Z. (1998): Etnická identifikácia obyvatelov tzv. cigánskej-rómskej kolónie v Plaveckom Štvrtku. Slovenský národopis, 1, 42-59

KUTHANOVÁ, K. (2000): Současný obraz romské ženy v reprodukčním věku žíjící v romské osadě [Postupová práce]. Praha: Ústav etnologie FF UK

LEMON, A. (2000): Between two fires: Gypsy performance and Romani memory from Pushkin to postsocialism. Durham: Duke University Press

LENCZOVÁ, M. (1996): Proces transformácie odhalil zraniteľnosť rómskej rodiny. Práca a sociálna politika, 4

LENCZOVÁ, M. (1998): Možnosti a bariéry integrácie Rómov do spoločnosti na Slovensku. Bratislava: Výskumný ústav práce, sociálnych vecí a rodiny

LENCZOVÁ, M. / LENCZOVÁ, T. (1997): Výskum realizácie rodinných funkcií v rómskych rodinách. Bratislava: Výskumný ústav práce, sociálnych vecí a rodiny

LENCZOVÁ, M. / LENCZOVÁ, T. / REUTEROVÁ, E. (1998): Postavenie viacdetných rodín v demografickom vývoji na Slovensku: Viacdetné rómske rodiny. Bratislava: Výskumný ústav práce, sociálnych vecí a rodiny

LIÉGEOIS, J.P. (1997): Rómovia, Cigáni a kočovníci. Bratislava: Informační a dokumentační středisko Rady Evropy, Academia Istropolitana

LERESCHE, Y. (1998): Rumunští Romové [cyklus fotografií]. Cheb: Galerie 4

LEUDAR, I. / NEKVAPIL, J. (2000): Presentations of Romanies in Czech media: On category work in television debates. Discourse and Society, 11, 4

LÉVI-STRAUSS, C. (1999): Rasa a dějiny. Brno: Atlantis

McLAUGHLIN, J.B. (1980): Gypsy lifestyles. Lexington, MA: Lexington Books

MACURA, V. (1993): Masarykovy boty a jiné semi(o)fejetony. Praha: Pražská imaginace

MANN, A.B. (1990): Výber manželského partnera u Cigánov-Rómov na Spiši. Slovenský národpis, 1-2, 278-284

MANN, A.B., ed. (1992a): Neznámi Rómovia: Zo života a kultúry Cigánov-Rómov na Slovensku. Bratislava: Ister Science Press

MANN, A.B. (1992b): Vývoj rómskej rodiny na príklade troch spišských obcí. Demografie, 34, 2

MANN, A.B. (1993): Vartovanie pri mŕtvych u Rómov na Slovensku. In: E. Krekovič, ed.: Kultové a sociálne aspekty pohrebného rítu od najstarších čias po súčasnosť. Bratislava: Slovenská archeologická společnost, Slovenská národopisná společnost

MANN, A.B. (1995a): Archaické prvky rómskej svadby na Slovensku. In: Svadba na Slovensku: Zborník referátov konferencie „Múzeá a etniká k roku tolerancie“

MANN, A.B. (1995b): Premeny spoločenského postavenia Rómov na Slovensku po roku 1989. In: Rómovia na Slovensku a v Európe. Bratislava: Informační a dokumentační středisko Rady Evropy, Academia Istropolitana

MANN, A.B. (1998): Problém identity Rómov. In: Identita etnických spoločenstiev. Bratislava: Ústav etnológie SAV

MANN, A.B. (2000): Rómsky dejepis. Bratislava: Kalligram

MANUŠ, E., ed. (1998): Jdeme dlouhou cestou: Odkud jsme? Kdo jsme? Kam jdeme? Praha: Arbor Vitć

MATRAS, Y., ed. (1995): Romani in contract: The history, structure and sociology of a language. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamin Publishing Company

Národnostní menšiny a majoritní společnost v České republice a v zemích střední Evropy v 90. letech 20. století (1998): Sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 13. a 14. října 1998 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě. Opava: Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě, Dokumentační a informační středisko Rady Evropy v Praze

NEČAS, C. (1992): Aušvicate hi khér báro: Čeští vězňové cikánského tábora v Osvětimi II – Brzezince. Brno: Masarykova univerzita

NEČAS, C. (1994a): Českoslovenští Romové v letech 1938-1945. Brno: Masarykova univerzita

NEČAS, C., ed. (1994b): Nemůžeme zapomenout / Našti bisteras: Nucená táborová koncentrace ve vyprávěních romských pamětníků. Olomouc: Univerzita Palackého

NEČAS, C. (1995): Andr’oda taboris: Tragédie cikánských táborů v Letech a v Hodoníně. Brno: Masarykova univerzita

NEČAS, C. (1997): Historický kalendář aneb dějiny českých Romů v datech. Olomouc: Univerzita Palackého

NEČAS, C. (1999): Holocaust českých Romů. Praha: Prostor

NEČAS, C. (1999): Romové v České republice včera a dnes. Olomouc: Univerita Palackého

NEKVAPIL, J. (2000a): Sociální kategorizace v interkulturním kontaktu. Češtinář 11, 2, 38-52

NEKVAPIL, J. et al. (2000b): Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989. Romano Džaniben, 7, 77-87

NEKVAPIL, J. et al. (2000c): The presentation of Roma/Gypsies in the Central European mass media. In: Přednášky z XLIII. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Filozofická fakulta UK v Praze. Str. 65-76

NYLOR, S. / WATERSON, M. / WHIFFIN, M., eds. (1993): The education of Gypsy and Traveller children. Hertfordshire: University of Hertfordshire Press

OKELY, J. (1996): Own or other culture. London, New York: Routledge

PÁNKOVÁ, J., ed. (1997): Zvláštní svět speciální školy: Nejen o drogách na Speciální škole ve Slezské. Praha: Institut sociologických studií FSV UK

PAPE, M. (1997): A nikdo vám nebude věřit: Dokument o koncentračním táboře Lety u Písku. Praha: G plus G

PAUKOVIČ, V. (1994): Etnická štruktúra Slovenska, jej vývoj, demografické a sociálne charakteristiky. Sociológia, 26, 5-6

POLANSKY, P. (1998a): Bouře. Praha: G plus G

POLANSKY, P. (1998c): Tíživé mlčení: Svědectví těch, kteří přežili Lety. Praha: G plus G

PROKOPÍK, P. (1999): V romské osadě Svinia. Cargo, 1, 50-54

RADIČOVÁ D. (1991): Zvyky a tradície rómskeho etnika [Diplomová práca]. Nitra: Pedagogická fakulta

Report on the situation of Roma and Sinti in the OSCE area (2000). The Hague: Organization for Security and Co-operation in Europe

ROČEK, F. (1999): Zeď / The wall: Matiční – dokument o nejslavnější uličce světa. Ústí nad Labem: Muzeum města Ústí nad Labem

The Roma and Europe / Romové a Evropa (1998). Conference proceedings „The Roma community and multi-ethnicity in the countries of Central Europe – a European problem“. Prague: Institute of Internal Relations

Romové – reflexe problému: Soubor textů k romské problematice (1997). Praha: Sofis a Pastelka

Romové v České republice (1945-1998) (1999). (Sešity pro sociální politiku). Brno: Socioklub

ŘÍČAN, P. (1998): S Romy budeme žít – jde o to jak: Dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje společné budoucnosti. Praha: Portál

SEDLÁK, A. (1992): Poznávame Cigánov-Rómov. Prešov: Metodické centrum

SIBLEY, D. (1998): Problematizing exclusion: Reflections on space, difference and knowledge. International Planning Studies, 3, 1, 93-100

SIVÁKOVÁ, D. (1992): Antropologické výskumy Cigánov (Rómov) na Slovensku. In: A.B. Mann, ed.: Neznámi Rómovia: Zo života a kultúry Cigánov-Rómov na Slovensku. Bratislava: Ister Science Press

Společenská problematika Romů v minulosti a přítomnosti 1: Romové v českých zemích včera a dnes (1991). Brno: Masarykova univerzita

STEWART, M. (1997): The time of the Gypsies. Boulder, Oxford: Westview Press

Struggling for ethnic identity: The Gypsies in Hungary (1993). Helsinki Watch, Human Right Watch, USA

SUTHERLAND, A. (1986): Gypsies: The hidden Americans. Prospect Heights: Waveland Press

SWAY, M. (1988): Familiar strangers: Gypsy life in America. Urbana: University of Illinois Press

ŠEBKOVÁ, H. (1995): Jazyková situace Romů a její vývoj. Praha: MENT

ŠEBKOVÁ, H. / ŽLNAYOVÁ, E. (1999): Romaňi Čhib: Učebnice slovenské romštiny. Praha: Fortuna

ŠEBKOVÁ, H. / ŽLNAYOVÁ, E. / HÜBSCHMANNOVÁ, M. (1991): Fragments tsiganes: Comme en haut, ainsi en bas. Paris: Lierre & Coudrier

ŠOTOLOVÁ, E. (2000): Vzdělávání Romů. Praha: Grada

TEBUTT, S., ed. (1998): Sinti and Roma: Gypsies in German-speaking society and literature. New York, Oxford: Berghahn Books

UHEREK, Z., ed. (1998): Ethnic studies and the urbanized space in social anthropological reflections. (Prague Occasional Papers in Ethnology, 5). Praha: Ústav etnologie AV ČR

TRIGG, E.B. (1973): Gypsy demons and divinities, the magic and religion of gypsies. Secaucus, NJ: Citadel Press

VAŠEČKA, M. (1999a): Put down in the under-class. The New Presence, říjen, 12-13

VAŠEČKA, M. (1999b): Roma and the 1998 parliamentary elections. In: M. Bútora, Z. Bútorová, G. Mesežnikov, S. Fisher, eds.: The 1998 parliamentary elections and democratic rebirth in Slovakia. Bratislava: Institute for Public Affairs

VAŠEČKA, M. (1999c): Roma in Slovakia: The crucial issue on Slovak way to EU-membership. In: S. Avinieri, W. Weidenfeld, eds.: Integration and identity: Challenges to Europe and Israel. Bonn: Europa Union Verlag

VAŠEČKA, M. (1999d): The Romanies and Slovakia. In L. Vagač, ed.: National human development report Slovakia. Bratislava

VAŠEČKA, M. (1999e): Romanies in Slovakia on the eve of millenium: A social or an ethnic problem? South-East Europe Review, 1, 47-54

VAŠEČKA, M. (1999f): Rómovia. In: G. Mesežnikov, M. Ivantyšyn, eds.: Slovensko 1998-1999: Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky. Str. 757-776

VAŠEČKA, M. (1999g): Rómovia na Slovensku. Nová Přítomnost, září, 18-20

VAŠEČKA, M. (1999h): Sociálna dištancia voči Rómom na Slovensku. Romano Ľil Nevo, 7, 384-391

VAŠEČKA, M. (2000): Roma: The greatest challenge for Slovakia on its way into the European Union. In: Foreign policy affairs. Bratislava: Slovak Foreign Policy Association. Str. 102-116

VAŠEČKA, M. / DŽAMBAZOVIČ, R. (2000): Sociálno-ekonomická situácia Rómov na Slovensku ako potenciálnych migrantov a žiadatelov o azyl v krajinách EÚ. Bratislava: International Organisation for Migration

Zvláštní náprava: Romové a školy pro mentálně postižené děti v České republice (1999). Evropské centrum pro práva Romů

ŽANTOVSKÝ, P., ed. (1998): Česká xenofobie. Praha: Votobia Praha

ŽLNAYOVÁ, E. (1995): Pojmový svět žáků prvního ročníku z hlediska romštiny. Praha: MENT

Beletrie

BĚLOHLÁVKOVÁ-KARASOVÁ, A. (1999) Romské povídky. J. Štrait, foto. Olomouc: Alda

Co už umím: Česko-romské povídání pro přípravné třídy (1998). Praha: Fortuna

DAVIDOVÁ, E. / HOLUB, K., eds. (1999): Čhajori romaňi: Výbor z romské písňové poezie. Praha: Karel Holub, Ars Bohemica

FABIÁNOVÁ, T. (1992): Jak jsem chodila do školy. České Budějovice: Nakladatelsvtí a vydavatelství ÚDO, Společenství Romů na Moravě

FABIÁNOVÁ, T.: Tulák. Olomouc: Univerzita Palackého

HÜBSCHMANNOVÁ, M. (1998): Amari abeceda / Naše abeceda. Praha: Fortuna

HÜBSCHMANNOVÁ, M. (1999): Romské pohádky. Praha: Fortuna

LACKOVÁ, E. (1997): Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou. Praha: Triáda

Moudrá slova starých Romů. Olomouc: Univerzita Palackého

OLÁH, V. (1996): Slunečnice / Khamori luluďi. Praha: MMM

POLANSKY, P. (1998b): Living through it twice: Poems of the Romany holocaust (1940-1997). Praha: G plus G

Romano suno ‘99 (1999): Sborník příspěvků literární soutěže. Praha: Nová škola

TAIKONOVÁ, K. (1999): Katici, ty to zvládneš. Praha: Ivo Železný

Sekundární literatura

Bibliografie romistické literatury (1994). Olomouc: Univerzita Palackého

LOCKWOOD, W.G. (1994): Gypsies and travelers in North America: An annotated bibliography. Cheverly, MD: Gypsy Lore Society

The Patrin Web Journal: Romani Culture and History
<http://www.geocities.com/Paris/5121/patrin.htm>

Pro Civitate: Občanské sdružení pro antropologický výzkum a poradenství [Web page]
<http://www.ecn.cz/procivitate/romove.htm>

RomNews.com <http://www.romnews.com>