Logo Biografu

Básně

Jan Paleček


Biograf

Časopis
(nejen) pro
 biografickou a reflexivní sociologii

ISSN 1211-5770
Reg. pod č. MK ČR E 8364

Biograf aktálně vychází dvakrát ročně v tištěné verzi i jako on-line časopis. Publikuje empirické, metodologické i teoretické příspěvky věnované kvalitativnímu výzkumu.

E-mail:
casopis@biograf.org
Website:
http://www.biograf.org

Rok 2022, číslo 75-76
Vyšlo 19.7.2023

© Časopis Biograf 2022Citujte takto:

PALEČEK, J. (2022): Básně. Biograf (75-76): Dostupné na adrese


Listopad


Nemží.

Ale jako by mžít mělo.

A tvoje křehké tělo

padá strání.


Nad Mží

stoupají svahem

těla dvou laní,

jako by lehce žít se smělo.


Tvůj pád a jejich stoupání…

Kdo tě, Jáchyme, ochrání?


25. 11. 2019

Arytmie


V mé hrudi sevřené srdce se tluče:

překotné údery, tísnivé odmlky, splašený zvon.

Co vlastně chce, jak chce být velké

moje srdce, v hrudi vměstnané?

A co když pukne?

Pak tvoje srdce zůstane

bez mojí ruky tišící shon

sto dvaceti úderů za minutu

těsně po zápase, v němž nevyhráváš.

Jáchyme!

Moje arytmie v rytmu tvojí epilepsie.

Naše arytmy – noční dary tmy.


31. 1. 2019

Ranní modlitba


Roura od kamen,

výklenek ve zdi,

ráno a šero a zvon.

Prosba o modlitbu

za ženu, již neznám –

modlím se pro ni. Zná ji On.


O té ženě nevím víc, než že žije za mořem, je jí osmdesát sedm let a právě onemocněla.

Prosím, řekni malou modlitbu, napsala mi její dcera. Svítá, jsem taky lazar, modlím se na loži.

A když už jsem v tom, rovnou tam přišoupnu jednu za Jáchyma! Bože, opatruj ho, je tak křehkej. Při vší divokosti tak křehkej.

Můj křehkej, divokej, autistickej syn Jáchym leží klidně na protější posteli, jednu nohu vystrčenou. Pomalu s ní krouží. Jsme dva s horečkou v domácím lazaretu. Vystrčím svoji nohu a dělám zprvu stejné, pak trochu jiné pohyby. Zdá se mi to, nebo je po mně svojí nohou taky opakuje? Jáchyme, to je úplnej tělocvik, šeptám. Tichá slova se pomalu šinou prostorem, sem tam udělají kotoul… Žádná odpověď. Jáchym neumí mluvit.

Slyšíš má slova? A jestli ano, jak jim rozumí tvá nepostižitelná mysl? Co se s těmi slovy dál děje? Způsobují něco? … Žádná odpověď.

Ptám se i tebe, Pane.

Na to samé.


15. 7. 2016

Jan Paleček

Jan Paleček vystudoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, obor sociologie. Po většinu profesního života se pohybuje v oblasti sociálních služeb a pomáhajících profesí, tématům spojeným s touto oblastí se věnuje i výzkumně. V současné době působí hlavně jako supervizor a lektor.

Působiště: Centrum pro teoretická studia

E-mail: janpalecek@centrum.cz


© Biograf 2022 - http://www.biograf.org; casopis@biograf.org
Publikování tohoto textu kdekoli jinde je možné pouze se souhlasem editora Biografu.
Správci webu: Jakub Konopásek a Zdeněk Konopásek
Design a koncepce: Zdeněk Konopásek; grafika Rudolf Šmíd