Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřela Olga Šmídová Matoušová
Olga Šmídová Matoušová, členka redakční rady, bez které je Biograf stěží myslitelný, v pondělí 18. 9. náhle zemřela po akutní zdravotní příhodě. [podrobnosti]

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Biograf ve výuce - akce pro učitele
Zvýhodněná nabídka předplatného časopisu pro kvalitativní výzkum BIOGRAF pro učitele, kteří používají texty publikované v Biografu při výuce. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Plný text

Metoda musí být liška podšitá

Barbora Spalová

Rok 2017, číslo 65-66
Vyšlo 1.4.2018

[plný text - verze pro tisk ]

Citujte jako:

SPALOVÁ, B.(2017): Metoda musí být liška podšitá (editorial) Biograf (65-66): 3 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1021 [naposledy navštíveno 28. 05. 20]

1.
Mezi čísly 63-64 a 65-66 zemřela Olga Šmídová Matoušová.[1] Doslova tak, uprostřed mnoha projektů, rozepsaných prací, v husté síti vztahů. Biograf je jen jedno z mnoha děl, která Olga spoluutvářela a kde bude citelně chybět. Už v prvním čísle Biografu z roku 1994 je její recenze na Konopáskův text Auto/biografie a sociologie (Konopásek 1994). Či spíše recenze odsuzujících posudků tohoto textu z pozic "typických reprezentantů sociologické obce" (Šmídová 1994: odst. 1). Text, který nepřijal Sociologický časopis, pak vyšel nákladem ISS FSV UK jako neprodejný materiál, který zde dodnes najdete v knihovně v takřka samizdatové podobě. Dodnes se s ním studenti ISS utkávají v rámci výuky kvalitativní metodologie.

2.
Možná si řeknete, že historie textu, na kterém se podílely dvě opice Judy a Chlup, do vzpomínky na Olgu nepatří. Ale nad tímto příběhem se můžeme ptát, kam jsme posunuli kvalitativní výzkum v sociálních vědách od roku 1994, kdy velice složitě hledal místo ve výzkumu i výuce. Jestli na tomto posunu spatřujete něco pozitivního, pak je to jistě do velké míry práce Olgy Šmídové Matoušové, která byla po celou dobu existence Biografu jeho klíčovou autorkou, publikovala zde dvacet dva textů, spolu se svými studenty objevovala krásy praktikování kvalitativních metod a naprosto zásadně jim pomáhala radou i důvěrou v tom, aby sami nabízeli Biografu své texty.

3.
Chybět bude také na pracovních konferencích Biografu, při práci v redakční radě, při komentování nabízených textů, při hledání nových autorů… Prostě nám chybí. Nezbývá, než abychom ji nějak zastali. V jejím citu pro jazyk, který konstruuje sociální svět, v její neokázale žité kolegialitě, v její neúnavné touze po hledání nových a přiměřenějších cest kvalitativního výzkumu. Beru to jako odkaz Biografu i mně osobně.

Bára Spalová, editorka

Poznámky

[1] Titulek je citací z Olžina semináře kvalitatativních metod výzkumu.

Literatura

KONOPÁSEK, Z. (1994): Auto/biografie a sociologie: druhá verze. Edice Praha: ISS FSV UK

ŠMÍDOVÁ, O. (1994): Ne dost útěšný komentář k textu Zdenka Konopáska: Auto/biografie a sociologie - druhá verze. Biograf (1): 18 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.php?clanek=0105 [naposledy navštíveno 20. 03. 18]

Obsáhlejší medailonek Olžiny práce a vzpomínku na ni najdete zde: http://aktuality.fsv.cuni.cz/ upload/olga-nekrolog-web.pdf

Barbora Spalová

Působiště: FSV UK

E-mail: b.spalova@gmail.com

Barbora Spalová vystudovala etnologii a sociální antropologii na FF a FSV UK Praha. Bádá především v oblasti antropologie náboženství, zejména křesťanství, dále v oblasti studií hranic a sociální paměti. Žije v Lužických horách a je editorkou časopisu Biograf.


[Aktualizováno: 11. 10. 2013]

Publikování tohoto textu kdekoli jinde je možné pouze se souhlasem editora Biografu.

Diskuze

Chcete-li k textu diskutovat, musíte se napřed přihlásit


Vložit příspěvek: