KauzaBudil : TiskovaZprava

KauzaBudil :: Analýzy :: Mediální vývoj :: Archív kauz :: Otevřený dopis :: Login/Registrace

Tisková zpráva
Dne 14. září 2007 ukončil svou činnost Etický panel, kterému byla rektorem Západočeské univerzity v Plzni, položena otázka, zda se prof. Budil dopustil akademické nepoctivosti – plagiátorství.
Na tuto otázku panel odpověděl záporně.

Celkem osm renomovaných vědců z několika oborů se po dobu více jak dvou měsíců intenzivně zabývalo tímto problémem. Na třech zasedáních, která trvala vždy téměř celý den, se snažili formulovat odpověď, jež podle jejich nejlepšího vědomí a svědomí by uvedený problém nejlépe charakterizovala. Prostudovali řadu materiálů, které jim byly dostupné a došli dále k názoru, že v určitých publikacích prof. Budila byla i některá závažná pochybení, která však často pramenila z toho, že se jednalo o práce na pomezí populárního textu, kde nároky na citační „čistotu“ nejsou tak přísné, a vědecké práce.

Členy panelu byli rektorem ZČU jmenováni:

Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., AVČR
Prof. RNDr. Libor Pátý, CSc., MFF UK
Prof. RNDr. Václav Blažek, CSc., MU
Prof. PhDr. Evžen Neustupný, CSc., ZČU
Prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc., ZČU
Prof. Ing. Milan Kraitr, CSc., ZČU
Prof. Ing. Zdeňka Benešová, CSc., ZČU
PhDr. Jan Mergl, ZČU

Na základě odpovědi Etického panelu, jsem rozhodl ponechat prof.RNDr. Ivo Budila, Ph.D., DSc ve funkci prorektora pro výzkum a vývoj Západočeské univerzity v Plzni.

V Plzni 14. září 2007

Doc.Ing. Josef Průša, CSc.
rektor ZČU
Page was generated in 0.0177 seconds