KauzaBudil : RektorPrusa

KauzaBudil :: Analýzy :: Mediální vývoj :: Archív kauz :: Otevřený dopis :: Login/Registrace
Vedení Západočeské univerzity v Plzni se na svém pravidelném zasedání 13. 6. 2007 opětovně zabývalo mediální kampaní v českém tisku ve věci domnělého projevu plagiátorství prof. RNDr. Ivo Budila, Ph.D., D.Sc. a přijalo jeho vysvětlení.Toto vysvětlení prof.Budil doložil i stanovisky renomovaných osobností. ZČU se cítí průběhem celé kauzy poškozena, neboť jsou často uváděny, podle výše zmíněných posouzení, nepodložené údaje, které jsou medializovány jako skutečnost. Problémem se dále zabývat budeme, ale rozhodně nebudeme jednat pod jednostranným mediálním tlakem. ZČU je připravena prof. Ivo Budila, tak jako každého člena akademické obce, chránit před nepodloženými a tendenčními útoky.


V Plzni dne 14. 6. 2007

Doc.Ing.Josef Průša,CSc
rektor ZČU
Page was generated in 0.0539 seconds