KauzaBudil : OdpovedRektorovi

KauzaBudil :: Analýzy :: Mediální vývoj :: Archív kauz :: Otevřený dopis :: Login/Registrace
Vážený pane rektore,

děkujeme za zaslání Usnesení etického panelu. Vaši zprávu jsme
komunikovali dalším signatářům dopisu.

Usnesení jsme si se zájmem přečetli, zřejmě Vás ale nepřekvapí, že rozsah
a obsah informací, které jste doposud ke složení a jednání panelu poskytl,
neposkytují pro nás garance nestranného, důsledného a transparentního
prošetření, o které jsme Vás žádali. Skutečnost, že na straně širší
veřejnosti, včetně veřejnosti akademické, přetrvávají pochybnosti nejen o
vědecké produkci profesora Budila ale také o postupu Západočeské
univerzity, svědčí i první reakce v denním tisku zveřejněné v reakci na
Vámi vydanou tiskovou zprávu.

Doufali jsme, že zasláním otevřeného dopisu Vás podpoříme v nelehkém a
ožehavém úkolu vynalézání vykazatelných institucionálních mechanismů pro
řešení podezření z plagiarismu. Je nám líto, že toto naše očekávání
zůstalo nenaplněno.

S pozdravem
Tereza Stöckelová
Jakub Grygar
Yasar Abu Ghosh
Page was generated in 0.1253 seconds