KauzaBudil : MatousekRektorovi

KauzaBudil :: Analýzy :: Mediální vývoj :: Archív kauz :: Otevřený dopis :: Login/Registrace
Mgr. Petr Matoušek
Univerzita J. E. Purkyně
Fakulta sociálně-ekonomická
Moskevská 54
400 96 Ústí nad Labem

doc. Ing. Josef Průša, CSc.
Rektor
Západočeská univerzita
Univerzitní 8
306 14 Plzeň

Ve Zbiroze 10. října 2007

Vážený pane rektore,
Lidové noviny zveřejnily 26. června 2007 článek „Když si moralisté nevidí do huby“ Mgr. Tomáše Hirta a PhDr. Marka Jakoubka, Ph.D. V tomto článku obviňují profesora Petruska z plagiátorství a přirovnávají jeho jednání k intelektuálnímu loupežnému přepadení. Tento článek vyvolal řetěz dalších polemik a střetů, aniž by autoři svá zjištění předložili k řešení akademické instituci a tím umožnili přejít z mediálního osočování do institučního rámce řešení.
Toto mediální obvinění Mgr. Tomáše Hirta a PhDr. Marka Jakoubka, Ph.D. považuji za velmi závažný zásah do pravidel soužití v akademické obci, jíž se cítím být součástí. Dle etického kodexu mají akademičtí pracovníci postoupit svá zjištění instituci a ponechat na její kompetenci možné řešení. V tomto případě se tak nestalo, přestože jsem autory k takovému jednání opakovaně vyzval v otevřeném dopise (přikládám v příloze). Tím jsem vyčerpal možnost vyřešit situaci svými prostředky. Proto Vás tímto dopisem prosím o přešetření jejich jednání a transparentní řešení.
Věřím, že svým angažováním se ve výše uvedené věci přispějete k tomu, že akademičtí pracovníci sociálních věd mají pracovat se svými slovy obezřetně a důsledně v rámci pravidel nastavených institucemi, ve kterých jsou zaměstnáni. Věřím, že o řešení popisované situace mne i veřejnost budete informovat a nastavíte tak jasná a zřetelná pravidla pro praxi a využívání etických standardů v akademickém prostředí.

Děkuji,

Mgr. Petr MatoušekOdpověď je možná i elektronickou poštou na adresu: matousek@fse.ujep.cz
Page was generated in 0.4501 seconds