KauzaBudil : KauzaBudil

KauzaBudil :: Analýzy :: Mediální vývoj :: Archív kauz :: Otevřený dopis :: Login/Registrace

Úvodní informaceCílem těchto stránek je shromažďovat podklady, doklady, odkazy, komentáře a doplňující zdroje k případu prof. Ivo T. Budila, prorektora Západočeské univerzity v Plzni, proti kterému bylo zjara roku 2007 vzneseno obvinění z plagiátorství. Zneklidňuje nás, jakým způsobem je toto obvinění mnohdy zlehčováno. Jsme přesvědčeni, že podobný případ by se neměl řešit za zavřenými dveřmi a že prošetření povahy a rozsahu problematické odkazovací praxe v díle kolegy Budila prospěje, pokud se na něm bude moci podílet širší společensko-vědní komunita.

Chtěli bychom zde tedy uveřejňovat co nejlépe zdokumentované a věcně komentované případy sporných citačních postupů v nejrůznějších dílech prof. Budila, které naleznete na odkazu Analýzy. Nejde nám o osobní útoky, nepodložené soudy, povšechná hodnocení, ale o konkrétní zjištění týkající se jednotlivých textů. Přikládáme také shrnutí dosavadního mediálního vývoje kauzy a chystáme mu věnovat pozornost i nadále.
Stejně tak považujeme kvůli širším souvislostem za užitečné alespoň letmo zmapovat i dřívější podobné případy, kdy byl výzkumník, učitel, student veřejně obviněn z nemístného a nepatřičného opisování cizích prací. Vybraným případům bude vyhrazena stránka Archív kauz. K užitku by tyto stránky mohly být nejenom těm, kdo budou případ kolegy Budila formálně řešit, ale také novinářům a širší odborné veřejnosti, které případ není lhostejný.

K celé kauze se v současné době vyjádřili prostřednictvím otevřeného dopisu někteří členové odborné komunity.

Uvítáme příspěvky či odkazy, které se věcně týkají problému plagiátorství a to jak v tomto konkrétním případě, tak obecně. Za úroveň a věcnou správnost příspěvků ručí jednotliví přispěvovatelé. Redakční kruh si nicméně vyhrazuje právo nepřipustit příspěvky neslušné, mimo téma, slabě či falešně podložené. Svoje příspěvky můžete zasílat na adresu kauza@seznam.cz.
NOVINKY:Tyto stránky jsou zřízeny jako relativně samostatná součást webových stránek odborného časopisu Biograf http://www.biograf.org, který se chce tomuto případu v širších souvislostech a z odborného hlediska také věnovat. Web KauzaBudil spravuje redakční kruh ve složeníKontaktní e-mail: kauza@seznam.cz

Page was generated in 0.0737 seconds