KauzaBudil : DopisMatousek

KauzaBudil :: Analýzy :: Mediální vývoj :: Archív kauz :: Otevřený dopis :: Login/Registrace
Mgr. Tomáš Hirt a PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D.
Západočeská univerzita
oddělení sociální a kulturní antropologie
Tylova 18
301 25 Plzeň


Zbiroh 20.srpna 2007


Vážení kolegové,
reaguji na Vaše obvinění pana profesora Petruska z plagiátorství uveřejněné v LN 26. června 2007 pod názvem: „Když si moralisté nevidí do huby“. Žádám Vás, aby jste toto své tvrzení doložili a předali odpovědným institucím, což je v tomto případě FSV UK v Praze. Věřím, že tak učiníte a tím potvrdíte, že Vám jde skutečně o věcné řešení problémů spjatých s plagiátorstvím a opisováním.
Můj požadavek je veden tím, že jsem spolu s Vámi akademickým pracovníkem v oboru sociálních věd, jehož jediným výrobním nástrojem jsou slova. Myslím si, že je nutné tento nástroj užívat odpovědně a nést za jeho užívání důsledky. Věřím, že jste natolik solidní, že jste schopni a ochotni svá slova brát vážně a přejít z kategorie lehkomyslných osočení v prostoru médií do prostoru akademické obce, který se pro mě vyznačuje především kategoriemi odpovědnosti a důslednosti.
V současné době vnímám Vaše slova tak, jak byla vytištěna ve zmíněném článku, na základě svých znalostí citačních pravidel a publikační etiky, jako lživé nařčení. Jestliže svá tvrzení nedoložíte a nepředáte výše zmíněné instituci do konce září 2007, obrátím se se svojí stížností na Vaši univerzitu, kde jste zaměstnáni. Nechci totiž svým mlčením přispívat k situaci, kdy je možné se slovy zacházet jakkoli bez pravidel a osobní odpovědnosti. Pokud by tomu tak bylo, sociální vědy by přestaly existovat.


S pozdravem


Mgr. Petr Matoušek
Univerzita J. E. Purkyně
Katedra sociální práce
Moskevská 54
400 01 Ústí nad Labem
Page was generated in 0.0547 seconds