KauzaBudil : ClankyTisk

KauzaBudil :: Analýzy :: Mediální vývoj :: Archív kauz :: Otevřený dopis :: Login/Registrace
Internetový zpravodajský server iDnes.cz představuje "kladivo" na plagiátory, program Crosscheck. (11. září 2007)
http://zpravy.idnes.cz/vydavatele-maji-nove-kladivo-na-plagiatory-f2s-/media.asp?c=A070911_115120_media_pei

Daniel Münich ve své úvaze reaguje na zprávu ČTK o spolupráci českých vysokých škol na projektu odhalování plagiátorství. (22. srpna 2007)
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/daniel-munich.php?itemid=1455

Tiskové středisko vědy publikovalo zprávu o spolupráci poloviny českých vysokých škol na projektu, jehož cílem je potírání plagiátorství. (22. srpna 2007)
http://www.projektmedved.eu/stredisko/node/183

Petra Gümplová se ve svém článku uveřejněném v Lidových novinách zamýšlí nad současnou "epidemií plagiátorství" v kontextu současné vědy a masové kultury. (10. srpna 2007)
http://www.lidovky.cz/dr-replikant-c93-/ln_noviny.asp?c=A070810_100003_ln_noviny_sko&klic=220794&mes=070810_1

Pavel Rubeš v tomto článku, který vyšel na portálu ČSOB, přehledně rekapituluje právní důsledky případného plagiování. (14. června 2007)
http://www.csob.cz/bankcz/cz/SME/Infoservis/Legislativa-a-pravo/Pravo-dusevnich-vlastnictvi/21390250.htm

Zpráva ČTK, kterou převzal deník Metro, ohledně vytvoření databáze studentských prací na portálu Studentské městečko, která by měla posloužit jako nástroj v boji proti plagiátorství. (5. června 2007)
http://is.muni.cz/do/1433/napsali_o_isu/Metro_plagiaty.pdf

Článek Kateřiny Perknerové a Marka Pokorného publikovaný v Kolínském deníku přináší vedle informací o několika starších případech opisování také krátký rozhovor s děkanem národohospodářské fakulty VŠE Jiřím Schwarzem. (1. června 2007)
http://kolinsky.denik.cz/z_regionu/z_domova/tema_deniku20070601.html

Petra Benešová z Hospodářských novin popisuje ve svém článku, co se děje, když místo studentů opisují jejich docenti. (1. června 2007)
http://ihned.cz/c3-21287510-000000_d-kdyz-opisuji-studenti-ceka-je-trest-ucitele-ne

Článek o odměně za odhalené plagiátory na VŠE od Jarmily Machálkové, který vyšel v Lidových novinách. (31. května 2007)
http://zpravy.idnes.cz/vysoke-skoly-rozjely-lov-na-studenty-plagiatory-fbh-/vysokeskoly.asp?c=A070530_120606_vysokeskoly_anv

Rozhovor s děkanem Národohospodářské fakulty VŠE Jiříím Schwarzem na téma plagiátorství a studenti. (22. května 2007)
http://www.studentskemestecko.cz/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2007050046

Jan Komárek se na blogu Jiné právo zamýšlí nad tím, co vyplývá ze situace, kdy jsou pedagogové finančně odměňováni za odhalení plagiátů mezi svými studenty. (17. května 2007)
http://jinepravo.blogspot.com/2007/05/tak-kolik-jste-toho-dnes-oblehl-kolego.html

Zajímavý článek na stránkách portálu Neviditelný pes, v kterém Miroslav Pivoda popisuje počínání českých vědců v rámci konference BICABR v září 2006 v Brně, které odmítla jedna australská vědkyně a výkřikem „ale to je podvod!“ glosovala před auditoriem jejich vědeckou práci. (8. května 2007)
http://neviditelnypes.lidovky.cz/skolstvi-na-skolach-podvadeji-i-profesori-fim-/p_spolecnost.asp?c=A070507_115326_p_spolecnost_wag

Michal Bobek se na blogu studentů a absolventů právnických fakult Jiné právo vyjadřuje k vyplácení odměn za odhalení plagiátorství mezi studenty, s kterým přišla Národohospodářská fakulta VŠE. (8. května 2007)
http://jinepravo.blogspot.com/2007/05/tak-kolik-jste-jich-dneska-prsknul-pane.html

Záznam pořadu ČT24 Před polednem, v němž byl jako host Jiří Schwarz, děkan Národohospodářské fakulty VŠE. (7. května 2007)
http://www.ct24.cz/porady/pred_polednem/index_view.php?id=213752

Článek z pera Jany Machálkové, redaktorky Lidových novin, kde učitelé vystupují jako kontroloři „čistoty“ studentských prací a zároveň jako ti, kteří se sami musí vyrovnávat s obviněním z plagiátorství. (4. května 2007)
http://www.lidovky.cz/ln_noviny.asp?c=A070504_000014_ln_noviny_sko&klic=219140&mes=070504_0

Článek Jany Machálkové, redaktorky Lidových novin, v kterém je popisován návrh systému zavádění odměn za odhalení plagiátorství mezi studenty na Národohospodářské fakultě VŠE. (4. května 2007)
http://www.lidovky.cz/ln_noviny.asp?c=A070504_000007_ln_noviny_sko&klic=219138&mes=070504_0

Zpráva ČTK uveřejněná v Kolínském deníku, kde je poukazováno na rozmáhající se jev zvaný plagiátorství, který se šíří napříč Evropou. Nutno dodat že v kontextu tohoto článku tento jev postihuje pouze studenty. (13. dubna 2007)
http://kolinsky.denik.cz/ze_sveta/skoly_plagiatorstvi20070413.html

Jitka Brandejsová na stránkách časopisu Ikaros ukazuje možné cesty odhalování studentských plagiátů pomocí softwarového vybavení. (2. listopadu 2006)
http://www.ikaros.cz/node/3676

Článek Veroniky Švihelové o rozmáhajícím se plagiátorství z Lidových novin. (1. září 2006)
http://www.lidovky.cz/chyt-me-kdyz-to-dokazes-0v0-/ln_noviny.asp?c=A060901_100006_ln_noviny_sko&klic=214954&mes=060901_1

Studenti FSV UK nezůstávají v boji proti plagiování pozadu a ve svém časopise Sociál rekapitulují odhalené případy plagiování studentů na jejich škole. (10. dubna 2006)
http://social.fsv.cuni.cz/view.php?cisloclanku=2006041007

Ondřej Slačálek se na internetových stránkách Britských listů krátce zamýšlí nad povahou plagiátorství a nabízí z jeho pohledu jednoduché řešení. (6. února 2006)
http://www.blisty.cz/art/26926.html

Robet Junek na stránkách projektu MŠMT „Internet do škol“ poukazuje v rubrice Zajímavosti na úkaz plagiátorství, který se rozmáhá jak na amerických, tak na českých školách. (8. září 2003)
http://www.indos.cz/a.asp?a=2002114

Zpráva ČTK informující o slovenské učebnici dějepisu pro gymnázia, jež je plagiátem české publikace. (26. května 2003)
http://www.novinky.cz/00/84/49.html

Ivan Boháček v již letitém článku uveřejněném v časopise Vesmír poukazuje na problém studentského plagiování a uvádí odkazy na portály, které byly zřízeny za účelem boje proti němu. (2000)
http://vesmir.cz/clanek.php3?CID=48

Tabulka odpočtu bodů v rámci předmětu KIV/PC na Fakultě aplikovaných studií ZČU (všimněte si zejména její horní části).
http://amos.fav.zcu.cz/pc/cerrors.php

V článku v Učitelských novinách se Lukáš Doubrava zamýšlí nad dopadem novelizovaného vysokoškolského zákona, který školám ukládá zveřejňovat všechny své absolventské práce.
http://www.ucitelskenoviny.cz/archiv_print_page.php?vydani=33&rok=06&odkaz=diplomka.htm&PHPSESSID=086bfe

Velká nadnárodní nezisková organizace Greenpeace nezůstává v rámci tématu plagiování v České republice pozadu a jako ochranný prostředek proti znečišťování ovzduší na českých vysokých školách předkládá jasný návod jak tomuto jevu zabránit.
http://www.greenpeace.cz/projekt/prace.htm

Nadace Jana Husa se na této stránce vyrovnává s odhalením plagiátu u díla, jehož tvůrce na jeho vytvoření od ní obdržel grant (nutno sjet až na úplné dno oné stránky).
http://www.vnjh.sk/cz/index.php?include=publikacie_zppOficiální dokumenty


Útvar prorektora pro vědu a výzkum ZČU na svých stránkách zveřejňuje popis Správné vědecké praxe, soubor doporučení předsednictva GA ČR. (13. října 2000)
http://www.veda.zcu.cz/osv/info/vedpraxe.htm

FSV UK a pokyn děkana č. 5/2006: opatření proti plagiátorství. (10. března 2006)
http://www.fsv.cuni.cz/FSV-637.html

FF ZČU a obdobné upozornění studentům od proděkana pro studijní záležitosti PhDr. Ivana Kouteckého. (20. března 2006)
http://www.ff.zcu.cz/files/2006/upoz_06_03_20.doc

Proděkan pro studijní záležitosti Michal Bartoň z PF UP upozorňuje studenty na množící se případy plagiátorství a případné právní důsledky, které budou muset odhalení plagiátoři nést.
http://www.upol.cz/zpravy/aktuality/zprava/browse/1/article/2064/1954/

Ondřej Tikovský, kancléř Univerzity Hradec Králové, upozorňuje na postoj univerzity, která bude vůči plagiátorům nesmlouvavá a nepřipustí na své půdě jakékoliv zcizování duševního vlastnictví. (18. května 2007)
http://www.uhk.cz/uhk/kancler/?inf=6828
Page was generated in 0.0453 seconds