KauzaBudil : AnalyzyBudil

KauzaBudil :: Analýzy :: Mediální vývoj :: Archív kauz :: Otevřený dopis :: Login/Registrace

Analýzy


Na této stránce naleznete okomentované případy sporných citačních postupů v některých dílech Ivo T. Budila. Jedná se o analýzy vybraných úseků, které ukazují na problematické metody užité v Budilových pracích, v žádném případě nejde o vyčerpávající prozkoumání jeho díla. Úryvky převzaté z jeho textů i z textů jiných autorů tímto zveřejňujeme pouze ze studijních důvodů za účelem jejich kritické analýzy.

  Soubor/Příloha Velikost Datum zveřejnění
      Od_prvotniho_jazyka.pdf   77.79 KB   12.5.2013
      ZOZ_Trautmann.pdf   79.74 KB   12.5.2013
      ZoZ_ Trautmann_vyjadreni.pdf   44.89 KB   12.5.2013
      ZoZ_McLennan a spol._rozšířená verze.pdf   376.67 KB   12.5.2013
 

První příspěvek analyzuje úryvek z knihy Ivo T. Budila Od prvotního jazyka k rase (Academia, 2002).

Následující ukázka srovnává úryvek z knihy Ivo T. Budila Za obzor Západu. Proměny antropologického myšlení od Isidora ze Sevilly po Franze Boase (Triton 2001, str. 391-2) s vybranými pasážemi z knihy T. R. Trautmanna Aryans and British India (University of California Press, 1997).

Přikládáme také vyjádření doc. Z. Konopáska k podobnostem mezi Budilovým a Trautmannovým textem z počátku května 2007. Text je doplněn o komentář z června 2007.

Další ukázka analyzuje rovněž úryvky z Budilovy knihy Za obzor Západu. Proměny antropologického myšlení od Isidora ze Sevilly po Franze Boase, přihlédnuto je zde dále k odpovídajícím pasážím čtvrtého vydání jeho knihy Mýtus, jazyk a kulturní antropologie (Triton, 2003). Rozšířená verze!

Neopomenutelnou a bezpochyby velmi zajímavou součástí celé této kauzy jsou dobové recenze Budilových knih. Zde naleznete recenze na knihu Za obzor západu: Proměny antropologického myšlení od Isidora ze Sevilly po Franze Boase (Triton 2001) a krátkou úvahu Idy Kaiserové Na okraj k dobovým recenzím Budilovy knihy Za obzor Západu , která celou tuto sekci uvozuje.
Page was generated in 0.1472 seconds