Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřel Otakar Šoltys, člen redakční rady
Přečtěte si vzpomínku Evy Stehlíkové: [podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Vizuální antropologie
22.6-31.8.2020, Monotematické číslo časopisu Biograf zaměřené na vizuální antropologii. Editory jsou Lívia Šavelková a Michal Pavlásek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 31. 8. 2020. Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Pečování
Monotematické číslo časopisu Biograf na téma Pečování. Editory jsou Monika Bosá, Dana Hradcová a Michal Synek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 30.9. 2020 Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail osoby

Andrea Průchová Hrůzová

E-mail: andrea@fresh-eye.cz

Andrea Průchová Hrůzová Ph.D. je teoretička vizuální kultury, badatelka a pedagožka. Založila a vede Platformu pro studium vizuální kultury Fresh Eye (www.fresh-eye.cz). Působí jako editorka časopisu Mediální studia/Media Studies. V roce 2019 vydala uměleckou knihu We Have Never Been Earth (spolu s T. Hrůzou, VSW Press, NY) a přispěla do několika zahraničních publikací, naposledy např. Palgrave Macmillan´s Handbook of Image Studies (Palgrave Macmillan, 2021) a Frames of Reconstruction (Amsterdam University Press, 2022). Časopisecky publikovala např. v European Journal of Cultural Studies (2020) a Visual Studies (2021). Do češtiny přeložila Způsoby vidění Johna Bergera (2016) a spolupřeložila Teorii obrazu W. J. T. Mitchella (2017) a Jak vidět svět Nicholase Mirzoeffa (2019).
[Aktualizováno: 3. 8. 2022]