Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Program pro automatický přepis nahrávek do textu
Jako ochutnávka chystaného čísla 77/2023 je k dispozici recenze na zdarma dostupný softwarový nástroj pro automatický přepis nahrávek mluvené řeči do textové podoby: KONOPÁSEK, Z. (2023): aTrain, převod nahrávek mluvené řeči na text s využitím AI. Biograf (77): 21 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.html?id=1109 [podrobnosti]

Vyšlo speciální číslo o Pečování
Speciální číslo 75-76/2022 k tématu Pečování, jehož editory a editorkami jsou Michal Synek, Dana Hradcová a Monika Bosá vyšlo tiskem v prosinci 2022. Na jeho online verzi usilovně pracujeme. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail osoby

Andrea Průchová Hrůzová

E-mail: andrea@fresh-eye.cz

Andrea Průchová Hrůzová Ph.D. je teoretička vizuální kultury, badatelka a pedagožka. Založila a vede Platformu pro studium vizuální kultury Fresh Eye (www.fresh-eye.cz). Působí jako editorka časopisu Mediální studia/Media Studies. V roce 2019 vydala uměleckou knihu We Have Never Been Earth (spolu s T. Hrůzou, VSW Press, NY) a přispěla do několika zahraničních publikací, naposledy např. Palgrave Macmillan´s Handbook of Image Studies (Palgrave Macmillan, 2021) a Frames of Reconstruction (Amsterdam University Press, 2022). Časopisecky publikovala např. v European Journal of Cultural Studies (2020) a Visual Studies (2021). Do češtiny přeložila Způsoby vidění Johna Bergera (2016) a spolupřeložila Teorii obrazu W. J. T. Mitchella (2017) a Jak vidět svět Nicholase Mirzoeffa (2019).
[Aktualizováno: 3. 8. 2022]