Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Vyšlo speciální číslo o Pečování
Speciální číslo 75-76/2022 k tématu Pečování, jehož editory a editorkami jsou Michal Synek, Dana Hradcová a Monika Bosá vyšlo tiskem v prosinci 2022. Na jeho online verzi usilovně pracujeme. [podrobnosti]

Zemřel Otakar Šoltys, člen redakční rady
Přečtěte si vzpomínku Evy Stehlíkové: [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail osoby

Monika Abrhámová

E-mail: Abrhamova.monika@seznam.cz

Monika Abrhámová je absolventkou oboru kulturní antropologie – filozofie Univerzity Palackého v Olomouci, kde na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie v současnosti pokračuje doktorským studiem kulturní antropologie. Zabývá se teorií vizuální antropologie a vizuálně antropologickými metodami výzkumu. Ve svém disertačním projektu se zaměřuje zejména na význam fotografie v dynamice vztahu individuální a kulturní paměti.
[Aktualizováno: 3. 8. 2022]

Veronika Gigalová

E-mail: veronika.gigalova@upol.cz


[Aktualizováno: ]

Aksana Shytsikava

E-mail: aksana.shytsikava@seznam.cz


[Aktualizováno: ]

Darja Šoustková

E-mail: darja.soustkova@seznam.cz

Darja Šoustková je studentkou bakalářského studia oborů Andragogika-Sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své bakalářské práci se zabývá kvantitativní obsahové analýze inzerátů na pozici personalisty. Dlouhodobě projevuje zájem o fotografii v oblasti teorie i praxe.
[Aktualizováno: 3. 8. 2022]