Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřel Otakar Šoltys, člen redakční rady
Přečtěte si vzpomínku Evy Stehlíkové: [podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Vizuální antropologie
22.6-31.8.2020, Monotematické číslo časopisu Biograf zaměřené na vizuální antropologii. Editory jsou Lívia Šavelková a Michal Pavlásek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 31. 8. 2020. Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Pečování
Monotematické číslo časopisu Biograf na téma Pečování. Editory jsou Monika Bosá, Dana Hradcová a Michal Synek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 30.9. 2020 Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail osoby

Pavel Doboš

E-mail: pdobos@mail.muni.cz

Pavel Doboš je kulturní geograf působící jako odborný pracovník na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Zajímá se především o kritické a poststrukturalistické přístupy v kulturní geografii a sociální antropologii, jeho velkým inspirátorem je Gilles Deleuze. Jeho interdisciplinární odborný výzkumný zájem se týká témat z oblasti postkoloniálních studii a afrických studií, z oblasti mediálních studií a geografie komunikací, z oblasti geografie znevýhodnění a z oblasti vizuálních studií. Své výzkumy publikoval kupříkladu v periodicích Social & Cultural Geography nebo Political Geography.
[Aktualizováno: 7. 1. 2021]

Terezie Lokšová

E-mail: terezie.loksova@mail.muni.cz

Terezie Lokšová je socioložka. V současné době píše dizertaci o roli expertízy v občanské participaci ve městech na Katedře sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. V rámci výzkumného projektu na Katedře mediálních studií a žurnalistiky na FSS MU se věnuje koexistenci a vyvažování turismu a kvalitního života v jednom městě zapsaném v seznamu UNESCO. V neposlední řadě je také součástí multidisciplinárního týmu Centra pro teoretická studia, se kterým řeší regulaci stavebních činností v CHKO. Ve zbytku času se věnuje pracovním podmínkám, která spolu- a znovu-utvářejí města a představuje sociologii architektům.
[Aktualizováno: 7. 1. 2021]

Ester Topolářová

E-mail: topolarova.ester@gmail.com

Ester Topolářová vystudovala magisterské studium kulturní antropologie a kulturálních studií na FF UPOL. V současnosti pracuje v neziskovém sektoru v oblasti pracovních podmínek.
[Aktualizováno: 7. 1. 2021]