Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřel Otakar Šoltys, člen redakční rady
Přečtěte si vzpomínku Evy Stehlíkové: [podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Vizuální antropologie
22.6-31.8.2020, Monotematické číslo časopisu Biograf zaměřené na vizuální antropologii. Editory jsou Lívia Šavelková a Michal Pavlásek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 31. 8. 2020. Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Pečování
Monotematické číslo časopisu Biograf na téma Pečování. Editory jsou Monika Bosá, Dana Hradcová a Michal Synek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 30.9. 2020 Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail osoby

Pavel Mašek

E-mail: masek@eu.cas.cz

Pavel Mašek se po téměř dvacetileté kariéře v oblasti performativního umění se rozhodl změnit směr svojí cesty a v současné době je pod vedením Daniela Sosny studentem doktorského programu Etnologie na Katedře antropologie FF ZČU. Jeho disertační projekt je založený na etnografickém výzkumu na autovrakovišti, kde strávil 12 měsíců. Zároveň pracuje jako výzkumný pracovník pro Oddělení ekologické antropologie na Etnologickém ústavu Akademie věd ČR. Na konci roku 2018 získal v rámci V4Net doktorské stipendium na Department of Resilience and Transformation in Eurasia (pod vedením Chrise Hanna) na Max Planck Institute for Social Anhropology v Halle. Oblastmi jeho odborného zájmu jsou ekonomická antropologie, ekologická antropologie, materialita, morálka a etika, neformální praktiky, nerovnost, odpad, a sociální život věcí.
[Aktualizováno: 7. 1. 2021]