Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřela Olga Šmídová Matoušová
Olga Šmídová Matoušová, členka redakční rady, bez které je Biograf stěží myslitelný, v pondělí 18. 9. náhle zemřela po akutní zdravotní příhodě. [podrobnosti]

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Biograf ve výuce - akce pro učitele
Zvýhodněná nabídka předplatného časopisu pro kvalitativní výzkum BIOGRAF pro učitele, kteří používají texty publikované v Biografu při výuce. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail osoby

Dana Hradcová

E-mail: dana.hradcova@ecn.cz

Dana Hradcová pracuje jako vedoucí Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče při FHS UK. Jako výzkumnice a konzultantka se podílí na projektech věnovaných životu s kognitivní dis/abilitou. Zabývá se etikou péče, praktickou a empirickou etikou v prostředí sociálních a zdravotních služeb. Jako lektorka a asistentka spolupracuje s ne/profesionálními pečujícími a sebeobhájci.
[Aktualizováno: 22. 1. 2018]

Michal Synek

E-mail: michal.synek@mail.muni.cz

Michal Synek vystudoval religionistiku na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V rámci doktorského studia sociologie na Fakultě sociálních studií MU zkoumá vztahy mezi různými repertoáry pečování a způsoby uspořádávání dis/ability. V Centru pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče na FHS UK je členem týmu zabývajícího se případovým vedením pro lidi žijící s demencí a v Centru teoretických studií UK a AV ČR se pod vedením Zdeňka Konopáska zabývá výzkumem performativity byrokratického vykazování. Zajímá se o teoretické problémy s praktickým dopadem na pomezí sociologie vědy a technologií, disability studies a vztahové etiky péče. Překládá z angličtiny, zejména texty o religionistice a STS. Působí jako konzultant v oblasti sociálních služeb a deinstitucionalizace a jako asistent sebeobhájců.
[Aktualizováno: 17. 1. 2017]

Radek Carboch

E-mail: radek.carboch@mail.muni.cz

Radek Carboch vystudoval religionistiku na FF MU v Brně. Je doktorandem na Katedře sociologie FSS MU. V rámci disertačního výzkumu se věnuje deinstitucionalizaci sociálních služeb. Zaměřuje se na problém utváření běžného života lidí označovaných za mentálně postižené. S CELLO FHS UK spolupracuje jako výzkumník na projektu, který se zabývá case managementem pro lidi žijící s demencí, a s Centrem teoretických studií na výzkumu zaměřeném na roli papírování v emancipační praxi. Zajímá se o strategie vylučování a začleňování „jiného“, problematiku utváření moderního autonomního subjektu a proměny technologií moci.
[Aktualizováno: 22. 1. 2018]

Dita Jahodová

E-mail: dita.jahodova@gmail.com

Dita Jahodová vystudovala genderová studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Působí jako interní doktorandka Katedry Sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a spolupodílí se na etnografickém výzkumu v rámci Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Věnuje se tématům spojeným s fungováním genderového řádu, tělem a tělesností, lékařskou péčí, medikalizací, stigmatizací, zneviditelňováním a sociálním vyloučením. Své zaměření postupně rozšiřuje o oblast péče o lidi s demencí včetně paliativní péče.
[Aktualizováno: 22. 1. 2018]