Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřel Otakar Šoltys, člen redakční rady
Přečtěte si vzpomínku Evy Stehlíkové: [podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Vizuální antropologie
22.6-31.8.2020, Monotematické číslo časopisu Biograf zaměřené na vizuální antropologii. Editory jsou Lívia Šavelková a Michal Pavlásek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 31. 8. 2020. Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Pečování
Monotematické číslo časopisu Biograf na téma Pečování. Editory jsou Monika Bosá, Dana Hradcová a Michal Synek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 30.9. 2020 Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail osoby

Tanya Luhrmann

E-mail: luhrmann@stanford.edu

Tanya Marie Luhrmann působí jako Watkins University profesorka na oddělení antropologie na Stanfordově univerzitě. Její práce se soustředí na hranice zkušeností: na hlasy, vize, svět nadpřirozena a psychózy. Prováděla etnografii na ulicích Chicaga s ženami bez domova s psychózou, pracovala s lidmi, kteří slyší hlasy v Čennaí, Akkře a South Bay. V terénu pracovala s evangelikálními křesťany, zoroastrijci, s lidmi, kteří praktikují magii. Užívá kombinaci etnografických a experimentálních metod, aby porozuměla fenomenologii neobyčejných smyslových zkušeností. V roce 2003 byla zvola do American Academy of Arts and Sciences a v roce 2007 obdržela ocenění John Guggenheim Fellowship. Je autorkou knih Persuasions of the Witch’s Craft (1989), When God Talks Back (2012) and Our Most Troubling Madness: Schizophrenia and Culture (2016).
[Aktualizováno: 11. 5. 2020]