Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřela Olga Šmídová Matoušová
Olga Šmídová Matoušová, členka redakční rady, bez které je Biograf stěží myslitelný, v pondělí 18. 9. náhle zemřela po akutní zdravotní příhodě. [podrobnosti]

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Biograf ve výuce - akce pro učitele
Zvýhodněná nabídka předplatného časopisu pro kvalitativní výzkum BIOGRAF pro učitele, kteří používají texty publikované v Biografu při výuce. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Detail osoby

Michal Pitoňák

E-mail: michal.pitonak@nudz.cz

Michal Pitoňák absolvoval obory biologie, geografie a sociální geografie a regionální rozvoj přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Ve svém doktorském výzkumu v české geografii poprvé otevřel problematiku tzv. geografií sexualit, v jejichž rámci studoval tzv. společenskou heteronormativitu a její vliv na sociální organizaci a kvalitu života ne-heterosexuálních lidí v Česku. V průběhu dalšího prohlubování zájmu o tuto výzkumnou oblast se zabýval tématy jako jsou časoprostorové vyjednávání ne-heterosexuálních identit, homofobií ve školách či queer teorií. Od roku 2015 pracuje jako výzkumný pracovník v Národním ústavu duševního zdraví, kde rozvíjí teorii menšinového stresu a studuje dopady menšinového stresu na duševní zdraví ne-heterosexuálních lidí. Zabývá se rovněž sociální epidemiologií a destigmatizací HIV/AIDS a rozvíjí obor LGBTQ psychologie, přičemž zdůrazňuje potřebu mezioborového dialogu, popularizuje vědu a zastává se o posilování transdisciplinární spolupráce, např. i tím, že založil odborný spolek Queer Geography.
[Aktualizováno: 27. 3. 2019]